Pe 17 ianuarie 2023, președintele Tribunalului de Primă Instanță din Namur a emis un ordin, al cărui dispozitiv este următorul:

„Observă că Decretul regal din 20 martie 2022 „de modificare a două Decrete regale din 15 decembrie 2004 în ceea ce privește sistemul EPIS și registrul de acces”, extinzându-l la unitățile de jocuri de noroc din clasa a IV-a fixă ​​și articolele a 57 din Legea nr. 30 iulie 2022 „vizând ca justiția să fie mai umană, mai rapidă și mai fermă” – contravin următoarelor norme:

articolele 5, 6, 9, de la 12 la 22, 25, 26, 35 și 36 din Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), articolele 10, 11 și 22 din Constituție, articolul 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, articolele 7, 8 și 16 din Carta Drepturilor Fundamentale;

Prin urmare, se evidențiază riscul culpei statului belgian și aplicarea, în speță, a articolelor 1382 și 1383 din codul civil. Pronunțând de urgență, dar și fără a se pronunța în drept, dispune cu titlu provizoriu ca aplicarea reglementărilor atacate să fie pur și simplu anulată în ceea ce privește recurenții, iar aceasta în așteptarea oricărei hotărâri în fond sau în curs de adoptare de către belgianul. starea noilor prevederi conforme cu legislatia nationala si europeana;în consecință, dispune statul belgian să nu efectueze controale pe baza acestui regulament probabil pe bună dreptate criticat și să nu le aplice nicio sancțiune, aceasta în termen de 24 de ore de la notificarea prezentului ordin, sub sancțiunea cu amendă de 3500 euro pe contravenție - cu maximum 50.000 euro – și pe reclamant”.

Această decizie a fost notificată statului belgian la 23 ianuarie 2023. Comisia de jocuri de noroc se va conforma și va suspenda controalele în agențiile de pariuri, precum și procedurile de sancționare, în baza Decretului regal din 20 martie 2022 „de modificare a două decretele regale din 15 decembrie 2004 privind sistemul EPIS și registrul de acces”.

În România, o lege asemănătoare, inițiată de parlamentarul Florin Roman, a intrat recent în vigoare. Nu are norme de aplicare și i-a scandalizat pe operatorii mari și pe cei mici, care reclamă că legea nu se poate aplica, încălcând GDPR-ul.