Licitațiile publice sunt deschise pe o perioadă de 30 de zile și au ca obiectiv acordarea drepturilor exclusive de exploatare a jocurilor de noroc în zonele Estoril și Figueira da Foz.

Documentele de procedură pentru fiecare dintre aceste licitații sunt disponibile la adresa https://www.saphetygov.pt, iar părțile interesate își pot depune propunerile până la ora 23:59 a zilei de 18.09.2022.

Cine poate participa la licitație? Orice societatea pe acțiuni (sau echivalentă), cu sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat semnatar al Acordului privind Spațiul Economic European care are obligația de a coopera administrativă în materie fiscală și de a combate frauda, poate aplica, singura condiție fiind ca, în cazul companiilor străine, acestea să aibă o sucursală în Portugalia.

Participarea la procedură este condiționată de înregistrarea prealabilă, gratuită, pe platforma telematică de licitație, disponibilă la https://www.saphetygov.pt/, care permite și accesul la procedură și la documentele de licitație aferente, de asemenea, acestea sunt gratuite, în termenele prevăzute de lege.

Concesiunile actuale pentru zonele de jocuri din Estoril și Figueira da Foz expiră la 31 decembrie 2022, în urma prelungirilor excepționale pentru anii 2021 și 2022, determinate de situația pandemică.