Compania iBUS MEDIA Limited a cerut ONJN să constate că renunță la licența clasa a II-a pe care o deține.

Firma a anunțat Comitetul de Supraveghere, la ședința de pe 25 aprilie, că refuză să achite taxa pentrul anul doi de funcționare, în cuantum de 20.000 de euro.

Societatea obținuse licența pe 1 mai anul trecut, dar schimbările legislative i-au dat planurile peste cap. Este un exemplu tipic de companie răpusă de noile modificări impuse de guvernul Ciolacu.

Mărind birurile pentru toată lumea, pe piață rezistă doar „granzii”, iar statul pierde banii pe care i-ar fi luat de la cei mici.

Legea spune că taxele se achită astfel: pentru primul an, până la data de 25 a lunii următoare cele în care care documentația depusă de operatorul economic a fost aprobată, iar pentru următorii 9 ani rămași, cu cel puțin 10 zile înainte de împlinirea perioadei de un an”.

În situația de fapt, inspectorii au scris:

„Conform evidențelor instituției noastre, iBUS MEDIA Limited cu sediul în Insula Man, Str. Athol, nr. 33-37, Douglas, IMI 1 LB, CIF: 47144061, deține, în prezent, licență clasa a II-a seria L2234079Y001491, pentru afiliați, cu valabilitate din data de 01.05.2023, acordată în conformitate cu prevedeile O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc - aprobată prin Legea nr.246/2010, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr.111/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere Decizia nr.642/30.03.2023 emisă de Comitetul de supraaveghere al ONJN în favoarea iBUS MEDIA Limited și a plății efectuate de operatorul economic în data de 10.04.2023, licența clasa a II-a avea valabilitate 10 ani, de la 01.05.2023 până la data de 30.04.2033, cu condiția achitării taxei anuale aferente pentru anul doi de funcționare, iBUS MEDIA Limited avea obligația achitării taxei de licență în sumă de 99.496 lei/licență până la data de 22.04.2024.

Cu adresa înregistrată la ONJN sub nr.4023/17.01.2024, iBUS MEDIA Limited notifică faptul că „urmare a schimbărilor legislative aplicabile titularilor de licență clasa a II-a, prin prezenta vă comunicăm decizia societății e a renunța la Licența clasa a II-a. Prin urmare, vă solicităm să dispuneți revocarea Licenței clasa a II-a ca urmare a solicitării societății formulate prin prezenta”.

În concluzie, se scrie: „Prin urmare, operatorul economic iBUS MEDIA Limited nu a îndeplinit obligația de plătă privind taxa aferentă Licenței clasa a II-a pentru anul doi de funcționare în cuantum de 20.000 euro”.

Licența încetează cu data de 01.05.2024.