Compania austriacă Novomatic este pe ordinea de zi a Comitetului de Supraveghere de astăzi cu un subiect de ordin administrativ.

Novomatic a decis să majoreze capitalul social al uneia dintre firmele pe care le deține și pe care rulează afaceri în România, Novo Investment SRL.

Creșterea capitalului social la compania din lanțul Novomatic s-a făcut cu suma de 9.000 de lei, ajungându-se la o valoare de 334.935 lei.

„NOTĂ

Privind propunerea Direcţiei Generale de Autorizare Jocuri de Noroc de informare a Comitetului de Supraveghere cu privire la modificările intervenite în actul constitutiv al NOVO INVESTMENT RO S.R.L., respectiv majorarea capitalului social al societăţii

Situatia de fapt: Cu adresa nr., înregistrată la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc sub nr., NOVO INVESTMENT RO S.R.L., cu sediul social în Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 275-277, parter, cam. 3-6, jud. Ilfov, C.U.I. 17863839, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/2157/2010, reprezentată legal, de administrator, DI. Valentin Adrian Georgescu, deținătoare a - Licenţei Clasa a II-a seria L2160781Y000311 valabilă până la data de 30.04.2026, pentru activităţi de producţie, distribuţie, oferirea de programe/dispozitive pentru desfăşurarea sau managementul activităţii de jocuri de noroc, furnizarea de servicii de reparaţii şi întreţinere pentru mijloacele de joc, import, export, achiziţie intracomunitară, livrare intracomunitară sau alte activităţi cu componente sau mijloace de joc, notifică Oficiul cu privire la majorarea capitalului social al societăţii, astfel:

► Se majorează capitalul social al societății cu suma totală de 9.000 ron, prin emisiunea a o (1) parte socială nouă, cu o valoare nominală de 9.000 lei, prin aport în numerar, exclusiv al asociatului unic NOVOMATIC AG. > Urmare majorării capitalului social prin aport în numerar, capitalul societății va avea o valoare totală de 334.935.000 lei şi este divizat în 37.215 părți sociale, cu o valoare nominală de 9.000 lei”.