Comitetul de Supraveghere al ONJN a fost informat la ședința de pe 25 aprilie privind modificările operate în interiorul societății Game World Romania SRL. 

Este vorba despre majorarea capitalului social al firmei cu sediul în Sectorul 5 al Capitalei.

În situația de fapt, Direcția Generală de Autorizare Jocuri de Noroc anunță Comitetul că firma a sporit capitalul social de la 200.000 de lei la 1.200.000 de lei.

Așadar, este vorba despre un aport de 1.000.000 de lei, adăugat pe 27 martie.

Compania a constituit capitalul social total subscris și vărsat din 1.147.950 de lei și din 14.000 de euro.

Rezultă 120.000 de părți sociale având o valoare nominală de 10 lei fiecare, „comoară” deținută integral de un asociat unic.