A surprins prezența unui colos precum Orange, reprezentat de Orange Romania Communications SA, pe lista cu firmele asupra cărora Comitetul de Supravehegere trebuie să constate, la ședința de astăzi, încetarea valabilității licenței de funcționare de tip clasa a II-a.

Pentru o companie cu o asemenea forță financiară, plata taxelor nu ar trebui să reprezinte o problemă. Atunci, ce alt motiv putea fi? Redacția a intrat în posesia notei prin care Direcția Generală de Autorizare Jocuri de Noroc informează Comitetul asupra situației de fapt.

În documentul respectiv se arată că Orange Romania Communications SA a fost radiată începând cu 1 iunie, după ce a fost „înghițită” de Orange Romania SA, astfel că și-a pierdut dreptul de a folosi licența.

„Conform evidenţelor instituţiei noastre, ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. cu sediul în Bucureşti, sector 1, Calea Victoriei nr. 35, deține licenţă clasa a II-a, seria L2162948Y000755 pentru centre de stocare a serverelor (data center), cu valabilitate din data de 01.06.2016, acordată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 111/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere Decizia nr. ... emisă de Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. în favoarea ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. şi a plății efectuate de operatorul economic în data de 19.05.2016, licența clasa a II-a avea valabilitate 10 ani, de la 01.06.2016 până la data de 31.05.2026, cu condiția achitării taxei anuale aferente.

Conform certificatului constatator nr. 1402330/25.06.2024, furnizat de Oficiul Național al Registrului Comerțului prin intermediul RECOM online, societatea ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. a fost radiată din Registrul Comerțului cu data de 01.06.2024, motivul radierii fiind fuziunea prin absorbție, societatea absorbantă fiind Orange Romania S.A.”, se scrie în actul depus la mapa Comitetului.

„Faţă de cele de mai sus, propunem Comitetului de Supraveghere să ia act de încetarea valabilității licenței clasa a II-a emisă în favoarea ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., începând cu data de 01.06.2024”, este propunerea înaintată către Comitetul de Supraveghere.