Novomatic a fost pe ordinea de zi la ședința de astăzi dimineață a Comitetul de Supraveghere.

Admiral Leisure SRL și-a majorat capitalul social al societății cu suma totală de 10 lei. Iar pentru această mișcare, era obligată să informeze autoritățile.

La Admiral Leisure SRL, hățurile sunt în mâinile lui Adrian Georgescu, CEO-ul Novomatic, și ale lui Valentin Iliev, care sunt ajutați în administrarea afacerii de Marko Milidragovic și de Barac Dejan.

Iată adresa trimisă Comitetului:

„NOTĂ

Privind propunerea Direcţiei Generale de Autorizare Jocuri de Noroc de informare a Comitetului de Supraveghere cu privire la modificările intervenite în actul constitutiv al ADMIRAL LEISURE S.R.L., respectiv majorarea capitalului social al societății.

Situația de fapt:

Cu adresa nr../17.06.2024, înregistrată la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc sub nr. 36.380/17.06.2024, ADMIRAL LEISURE S.R.L. cu sediul social în Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 275-277, et.1, cam. 5-7, jud. Ilfov, C.UI. 38078686, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/4225/2017, organizatoare de jocuri de noroc tip slot-machine ce deține Licență de organizare nr. L1173020H000786 valabilă începând cu data de 01.10.2017 până la data de 30.09.2027 şi Licenţă clasa a II-a pentru activitatea de procesatori de plăți nr. L2173020Y000795 valabilă începând cu data de 01.10.2017 până la data de 30.09.2027, notifică Oficiul cu privire la majorarea capitalului social al societății, astfel:

> Se majorează capitalul social al societății cu suma totală de 10 lei, prin emisiunea unei părţi sociale cu o valoare nominală de 10 lei, prin aport în numerar.

> Urmare majorării capitalului social prin aport în numerar, capitalul societății va avea o valoare totală de 85 548.700 lei şi este divizat în 8.554.870 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei”.