Consiliul de Miniștri din Spania a aprobat proiectul pentru dezvoltarea unor medii de joc mai sigure, scopul fiind creșterea protecției tuturor utilizatorilor.

Scopul regulamentului este de a crește protecția tuturor jucătorilor, cu precădere a acelor grupuri care prezintă o mai mare vulnerabilitate.

Sunt vizați tineri cu vârste între 18 și 25 de ani, jucători care au o abordare mai intensă și, de asemenea, cei cu riscuri comportamente, Rgiaj (marcate în registrul general al interdicțiilor jocurilor de noroc) și auto-excluse.

Dintre principalele inovații se remarcă o serie de măsuri generale care au ca scop aprofundarea acțiunilor de joc sigure desfășurate de operator. Printre altele, de fapt, în cadrul structurii organizatorice a operatorilor se remarcă figura unui manager de joc sigur, obligația pentru tot personalul aflat în contact cu utilizatorii de a avea un plan de instruire privind jocul în siguranță.

În final, se adaugă obligațiile de informare pe portalurile web și aplicațiile operatorului.

Serviciu telefonic obligatoriu

De asemenea, fiecare operator trebuie să dispună de un serviciu telefonic de informare și asistență privind jocul în siguranță și comportamentul riscant și trebuie să pună la dispoziția utilizatorilor un rezumat lunar cu activitatea desfășurată.

Decretul Regal prevede și măsuri specifice pentru grupurile considerate mai vulnerabile. Astfel, de exemplu, este interzisă oferirea către tinerii jucători cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani de activități promoționale al căror scop are legătură cu jocurile de noroc și este interzisă plasarea acestora în servicii de asistență specializate.

Pe de altă parte, operatorii trebuie să identifice și ce jucători pot fi plasați în categorii de risc. Includerea în această categorie va avea ca rezultat interzicerea obținerii de promoții, interzicerea trimiterii de comunicări comerciale și, de asemenea, imposibilitatea de a depune fonduri folosind carduri de credit.

DGOJ va dezvolta, în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a Decretului Regal, un mecanism de depistare a comportamentului riscant, care va fi utilizat de toți operatorii.

În sfârșit, iese în evidență interdicția de a trimite comunicări comerciale prin email către categoria jucătorilor înscriși în Rgiaj și către jucătorii auto-excluși, la care se adaugă și interdicția de a trimite mesaje specifice în cazul anulării din registrul menționat anterior. La acestea se adaugă măsurile implementate cu scopul de a evita furtul de identitate de către acești jucători.