Spania, prin instituția DGOJ, a comunicat Comisiei Europene o rezoluție. Documentul actualizează obligațiile operatorilor cu privire la comunicările care trebuie raportate la DGOJ, eliminând, pe de o parte, obligația de a comunica anumite rapoarte referitoare la numărul de consultări efectuate și introducând obligația de a comunica anularea înregistrărilor făcute de utilizatori.

De asemenea, se reglementează accesul electronic la secția persoanelor decedate din Starea Civilă, prin intermediul Serviciului de verificare a identității, precum și condițiile în care operatorii vor efectua verificări periodice asupra identității participanților și modalitatea de a nu fi supuși interdicțiilor privind participarea, fie din proprie inițiativă, fie la solicitarea Direcției Generale a DGOJ.

În mod similar, modelul de date al sistemului de monitorizare a informațiilor corespunzător înregistrărilor de operațiuni de joc este adaptat pentru a introduce un nou statut de jucător - persoană decedată - care să se adapteze la schimbările enunțate mai sus.