Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) ne-a răspuns azi după-amiază, în scris, după o lună și o săptămână de la solicitarea expediată de redacție pe adresa de e-mail a instituției.

Redacția Playresponsibly a cerut lămuriri în legătură cu casele de pariuri care nu au regulamente proprii de funcționare, caz prezentat pe îndelete de publicația noastră. Investigația a scos la iveală cum operatorul Get's Bet folosește același regulament și o singură adresă de contact pentru mai multe site-uri.

Pe site-ul ONJN, compania Get’s Bet Online LTD (cu sediul în Malta, Birkirkara, Level 3, suite no. 2190, Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BKR 4013, nr. înregistrare: C 81452/2017, cod de identificare fiscală pe teritoriul României: 38208794) apare cu două domenii: www.getsbet.ro și www.conticazino.ro. Licența celor de la Get’s Bet expiră pe 31 decembrie 2027.

Celelalte domenii de internet găsite de redacție nu sunt atașate niciunei licențe (Rivebet, Parigo și Smart-Bet), potrivit tabelului aflat pe site-ul Oficiului. AICI - toate companiile și domeniile care posedă licență clasa I.

În mod normal, respectivele site-uri ar trebui să ajungă pe lista neagră, în condițiile în care nu apare subînscrise vreunei licențe de funcționare în momentul actual.

RĂSPUNSURILE ONJN:

Playresponsibly: Este obligat fiecare operator de pariuri online să dețină un regulament propriul aprobat de ONJN sau poate funcționa pe baza unui alt regulament, copiat/împrumutat de la o altă casă de pariuri? Ce riscă un operator care nu îndeplinește această condiție?

ONJN: Urmare adresei dvs. transmisă prin intermediul poştei electronice şi înregistrată în cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc sub nr. 7256/01.02.2024, prin care solicitați informații cu privire la casele de pariuri, respectiv la operatorii de pariuri online, vă comunicăm următoarele:

Conform Anexei 7 la Normele metodologice de punere în aplicare a O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin H.G. nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare (denumite în continuare Normele metodologice), în vederea obţinerii autorizației de exploatare a jocurilor de noroc tip pariu în cotă fixă, operatorii de jocuri ce dețin licență pentru organizarea jocurilor de noroc tip pariuri în cotă fixă trebuie să prezinte, printre altele, următoarele documente:

„5. regulamentul intern - partea specială - privind organizarea și desfășurarea activității, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile şi atribuțiile personalului, sistemul de evidență financiar-contabilă, modul de asigurare a securității documentelor, a valorilor, precum şi locația în care este amplasat serverul." Totodată, potrivit art. 122 alin. (3) din Normele metodologice, în vederea obținerii licenței de organizare și a autorizației exploatare a jocurilor de noroc la distanță, operatorii economici trebuie să depună, printre altele, următoarele documente: „regulamentul de joc pentru fiecare activitate pentru care se solicită autorizarea.".

În conformitate cu prevederile art. 140 alin. (1) din actul normativ menționat anterior, „Desfăşurarea activității de jocuri de noroc la distanță între organizator și participant se realizează în conformitate cu termenele și condițiile stabilite de organizator şi cu regulamentul de joc [...].". de asemenea, potrivit alin. (4) al aceluiaşi articol: „Orice modificare a termenelor și condițiilor sau a regulamentului de joc va fi supusă aprobării Comitetului de supraveghere al ONJN.".

Playresponsibly: Este obligat fiecare operator de pariuri online să dețină o adresă de contact proprie, un număr de telefon? Ce riscă operatorii care nu îndeplinesc condiția amintită?

ONJN: În ceea ce privește obligativitatea organizatorilor de jocuri de noroc la distanță de a deține o adresă de contact, potrivit art. 128 lit. a) din Normele metodologice, Website-ul organizatorului şi platforma de joc prin care se desfășoară activitatea de jocuri de noroc la distanță vor conține obligatoriu în limba română următoarele informații, afișate în mod vizibil: denumirea organizatorului de jocuri de noroc, numărul de înregistrare la oficiul registrului comerțului sau autoritatea competentă din statul în care operatorul își are sediul, inclusiv date de identificare fiscală și/sau un alt număr de identificare, adresa sediului social, seria, numărul şi data licenței de organizare și ale autorizației de exploatare emise de ONJN, perioada de valabilitate a acestora, precum şi un link către website-ul ONJN - www.onin.gov.ro. [...]".

Totodată, conform art. 146 alin. (2) lit. a) din Normele metodologice, în vederea prelungirii valabilității licenței de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc, operatorii economici, organizatori de jocuri de noroc, trebuie să prezinte și un certificat constatator emis de oficiul registrului comerțului care să ateste situația legală a organizatorului (adresa sediului social, numărul de înregistrare, datele de identificare ale asociaților şi ale reprezentanților legali, valoarea capitalului social subscris şi vărsat) al operatorului."

Sancţiunile aplicabile organizatorilor de jocuri de noroc sunt prevăzute de legislația aplicabilă domeniului, respectiv: art. 22, art. 23, art. 25, art. 26 şi art. 261 din O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare şi art. 151 din Normele metodologice.