ONJN a publicat un comunicat în care clarifică OUG 77/2009 în legătură cu reclama la jocurile de noroc. Pe panourile expuse în afara locațiilor de joc nu vor mai exista premiile, în toate formele (mașini, bani) care incită clienții să joace.

Sunt vizate și zonele înconjurătoare cazinourilor, care erau, până acum, înțesate de mașini luxoase menite să atragă jucătorii să intre în săli.

Termenul-limită pentru ca operatorii să se alinieze noilor dispoziții este 3 ianuarie 2023. Cine nu se va conforma riscă de la amendă până la revocarea licenței de funcționare.

COMUNICAT:

cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările şi completările ulterioare
În atenţia organizatorilor de jocuri de noroc

Ca urmare a exprimării în spațiul public a diverselor opinii în privința interpretării dispozițiilor art. 7 alin. (4) din O.U.G. nr. 77/2009, cu modificările și completările ulterioare, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc în calitate de organ de specialitate în domeniul jocurilor de noroc, pentru evitarea de către operatorii de jocuri de noroc a interpretării eronate și implicit a încălcării prevederilor legale ce fac obiectul prezentului comunicat, vine în sprijinul acestora, aducând la cunoștință următoarele:

Dispozitiile art. 7 alin. (4) din O.U.G. nr. 77/2009, cu modificările și completările ulterioare, interzic în mod expres si univoc afişarea în exteriorul locaţiilor de jocuri de noroc a valorilor sau bunurilor acordate prin bonusuri, promoţii sau “jack-pot”-uri reale sau simulate.

Această dispoziție se va interpreta în sensul că nicio informaţie privind valoarea premiilor puse în joc şi a jackpot-urilor acordate de către operatorii de jocuri de noroc, nu vor fi inserate pe afişe/panouri/bannere expuse pe suprafaţa exterioară a locaţiilor de jocuri de noroc, vizibile astfel din exterior și nici pe alte materiale publicitare. De asemenea, nu vor fi expuse/prezentate în exteriorul locațiilor de jocuri de noroc, bunuri de orice natură pe care operatorii de jocuri de noroc le acordă prin bonusuri, promoţii sau “jack-pot”-uri reale sau simulate.

Cu privire la afişele ori materialele publicitare prin care sunt susţinute campaniile de informare a clienţilor, trebuie avut în vedere că şi în acest caz informaţiile ce se regăsesc tipărite în aceste materiale publicitare nu trebuie să conţină valoarea ori bunurile acordate prin bonusuri, promoţii sau jack-pot-uri.

În acest sens, privită din exterior, o locaţie în care se desfăşoară activităţi de jocuri de noroc, trebuie să îndeplinească condiţiile imperative impuse de legiuitor conform prevederilor art. 7 alin. (4) din O.U.G. nr. 77/2009, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 23 alin. (3) şi art. 80 din H.G. nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Se vor avea în vedere dispozițiile art. 22 alin. (3) lit. e) din O.U.G. nr. 77/2009, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (4) din același act normativ constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei şi posibilitatea aplicării sancţiunii complementare.

Comitetul de supraveghere poate dispune, în funcţie de consecinţele produse, măsura revocării licenţei de organizare a jocurilor de noroc.

În cazul jocurilor de noroc la distanța se vor avea în vedere dispozițiile art. 6 alin. (3) și alin (5) din H.G. nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora
(3) promovarea acţiunilor de acordare a bonusurilor participanţilor este permisă numai în locaţiile proprii sau pe paginile de internet proprii sau ale afiliaţilor, precum şi prin transmiterea mesajelor electronice către jucătorii cu conturi active din baza de date proprie, dacă aceştia şi-au exprimat în prealabil acordul pentru primirea lor.

(5) acţiunile de promovare a bunurilor şi serviciilor comercializate, organizate de orice organizator de jocuri de noroc, constând în atribuirea unor câştiguri băneşti sau de orice fel, organizate în afara locaţiilor proprii sau în afara paginilor de internet proprii, care presupun utilizarea modalităţilor de atribuire a premiilor specifice jocurilor de noroc, aşa cum este prevăzut la art. 3 alin. (3) din OUG 77/2009 se supun avizării ONJN.

Promovarea acţiunilor de acordare a bonusurilor în afara locaţiilor proprii sau pe paginile de internet proprii/ale afiliaţilor cu încălcarea dispozițiilor legale mai sus-amintite, conform prevederilor art. 151 alin. (1) lit. b), alin. (2)-(3) din H.G. nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei şi posibilitatea aplicării sancţiunii complementare.
Față de cele de mai sus, solicităm organizatorilor de jocuri de noroc, ca până la data de 03.01.2023 să întreprindă demersurile necesare, astfel încât activitatea de promovare să respecte dispozițiile legale în materie.