Cu două sesizări comunicate Comisiei Europene, Lituania modifică legea jocurilor de noroc și stabilește noi reguli pentru publicitate. Proiectul va rămâne în așteptare până pe 4 octombrie și va fi apoi adoptat, sub rezerva oricăror comentarii din partea țărilor membre.

Prima notificare lituaniană spune: „Un operator de jocuri de noroc care organizează jocuri de noroc la distanță trebuie să instaleze o platformă pe propria cheltuială. Fiecare dispozitiv și platformă de jocuri de noroc trebuie să respecte cerințele stabilite și aprobate de Autoritatea de Supraveghere.

Fiecare dispozitiv de joc trebuie să aibă un certificat eliberat de organismele acreditate care să confirme că dispozitivele respectă cerințele stabilite de prezenta lege și de către Autoritatea de Supraveghere”.

În al doilea rând: „Publicitatea pentru jocurile de noroc este interzisă pe teritoriul Republicii Lituania, sub rezerva excepțiilor prevăzute la articolul 10, paragraful 9. Diseminarea de informații privind sponsorizarea evenimentelor publice, activităților, persoanelor fizice este interzisă și legală de orice fel de către societatea care organizează jocurile de noroc, cu excepția informațiilor privind sponsorizarea evenimentelor sportive, organizațiile sportive, sportivii companiei care organizează pariurile, sponsorizarea evenimentelor culturale și artistice, organizațiile culturale și artistice și creatorii artistici, în măsura în care aceasta nu contravine cerințelor prevăzute la alineatele 9, 9(1) și 9(2) din articolul 10 din prezenta lege.

În Republica Lituania, este interzisă încurajarea participării la jocuri de noroc prin diseminarea de informații sub orice formă și prin orice mijloc sau prin angajarea în acte de persuasiune care încurajează participarea la jocuri de noroc sau jocuri de noroc la distanță, sub rezerva excepțiilor menționate la articolul 10, alineatul 19. ”.

Proiectul este conceput pentru a obține o protecție mai mare pentru cei implicați în jocurile de noroc de efectele negative ale publicității, în special asupra celor mai vulnerabile grupuri din societate, precum și de implicarea iresponsabilă în jocurile de noroc și cheltuielile excesive cu jocurile de noroc. Prevederile stabilesc mijloacele pentru atingerea acestor obiective: cerințele pentru o organizație de jocuri de noroc responsabilă.

Platforme obligatorii instalate de companii

Având în vedere faptul că restricțiile actuale privind publicitatea nu sunt doar insuficiente, ci presupun și continuarea publicității agresive pentru jocurile de noroc și încurajarea oamenilor să joace, Lituania introduce o interdicție a publicității pentru jocuri de noroc, cu excepțiile menționate la articolul 10 alineatul (9), interzicerea difuzării de informații despre jocurile de noroc în scop de sponsorizare și interzicerea promovării jocurilor de noroc.

Cerințele pentru jocurile de noroc responsabil includ monitorizarea timpului petrecut de un participant la jocuri de noroc, sumele cheltuite, alte caracteristici comportamentale care indică implicarea problematică în jocuri de noroc.

Pentru a asigura respectarea acestor prevederi, companiile de jocuri de noroc sunt obligate să instaleze o platformă de jocuri la distanță care să asigure identificarea și înregistrarea centralizată a tuturor jucătorilor care participă la jocurile de la distanță, acțiunile jucătorilor, precum și plata pariurilor și a câștigurilor.

Pentru a garanta acuratețea și fiabilitatea datelor din sistemele de contabilitate ale jocurilor de la distanță gestionate de companii, pentru a preveni eventualele manipulări sau interpretări greșite a datelor atât de către operatorii de jocuri de noroc, cât și de către jucători, sunt stabilite cerințele tehnice și de certificare pentru aceste sisteme.

După ce a asigurat integrarea datelor din platforma și sistemul informatic LAKIS gestionat de Autoritatea de Control al Jocurilor de Noroc, Autoritatea, îndeplinind funcțiile care îi sunt atribuite pentru prevenirea jocurilor problematice, va putea monitoriza și evalua conformitatea de către companiilor organizatoare de jocuri de noroc a obligațiilor care le revin pentru furnizarea de joc responsabil, precum și cerințele pentru prevenirea spălării banilor.