Noul proiect de lege al Irlandei privind jocurile de noroc a fost trimis la Bruxelles. Comisia Europeană și statele membre au până pe 5 iulie să emită opinii sau comentarii cu privire la Actul de reglementare a jocurilor de noroc din 2022 transmis de Irlanda.

Acest proiect de lege, conform notificării trimise la Bruxelles, prevede înființarea și funcțiile unui organism, numit Údarás Rialála Cearrbhachais na hÉireann (Autoritatea de Reglementare a Jocurilor de Noroc din Irlanda), responsabil cu acordarea de licențe și reglementarea jocurilor de noroc, a pariurilor, a anumitor loterie și vânzarea și furnizarea de produse sau servicii legate de jocurile de noroc.

Proiectul prevede, de asemenea, impunerea unor obligații asupra licențiaților și altor persoane, inclusiv obligații legate de publicitate, promovare și sponsorizare în scopul protejării persoanelor care participă la joc, monitorizării și punerii în aplicare a obligațiilor impuse licențiaților.

Proiectul de lege și-a început trecerea prin Camerele Oireachtas (Parlamentul Irlandei); a aprobat a doua etapă la Dáil Éireann la 2 decembrie 2022. Textul rămâne supus modificării până la finalizarea tuturor etapelor procesului parlamentar.

Este de așteptat ca proiectul de lege să intre în legislația națională din Irlanda la sfârșitul anului 2023 sau la începutul lui 2024.