Operatorii economici din domeniul jocurilor de noroc sunt scandalizați de ultima măsură aplicată de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Cine vrea să depună electronic documente curente solicitate de ONJN, nu o poate face folosind „registratura@onjn.gov.ro”. 

Considerând că pandemia a trecut, iar starea de alertă nu mai funcționează pe teritoriul României, ONJN îi cheamă pe reprezentanții operatorilor la sediul de pe Calea Victoriei, fiind anulat astfel formatul electronic al trimiterii de documente.

Sistemul generează înapoi următorul răspuns automat, care reamintește de mult-hulitul „dosar cu șină”, cel care justifică activitatea multor angajați din administrația publică:

Având în vedere faptul că de la data de 09.03.2022 a încetat aplicabilitatea Hotărârii de Guvern nr. 171 din 3 februarie 2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, activitatea de registratură cu publicul la nivelul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc se va desfășura în condiții normale, fără restricții de acces, în timpul programului de lucru afișat pe pagina de internet a instituției www.onjn.gov.ro, secțiunea “Contact”.

Astfel, transmiterea către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a documentelor privind activitățile specifice domeniului de activitate al jocurilor de noroc se va realiza, de către operatorii economici interesați sau în sarcina cărora există o astfel de obligație potrivit legii, prin depunerea acestor documente la registratura Oficiului, prin intermediul serviciilor Poștei Române ori a serviciilor de curierat rapid.

De asemenea, adresa de poștă electronică registratura@onjn.gov.ro va rămâne disponibilă exclusiv pentru transmiterea, în situații excepționale, a unor documente și nu pentru îndeplinirea obligației de depunere curentă a acestora la termenele prevăzute expres de lege”.

raspuns ONJN
raspuns ONJN