În calitatea lui de vicepreședinte cu atribuții de președinte, constănțeanul Silviu Pocora a mers ieri la Ministerul Finanțelor și a ținut partea instituției. Și-a impus doleanțele în modificările aduse mult-discutatei ordonanțe 77/2009.

Pocora a cerut și a obținut ca 10% din totalul sumelor strânse pentru Joc Responsabil să meargă la ONJN pentru „cheltuieli curente”.

Este un fel de „partea leului” pentru ONJN, deoarece prin „cheltuieli curente” înțelegem inclusiv salarii, prime, bonusuri și alte beneficii, într-o perioadă în care premierul Marcel Ciolacu clamează austeritatea bugetară.

În loc de prevenție, bani pentru bonusuri

Sumele sunt impresionante. Doar operatorii online trimit către Joc Responsabil suma de 500.000 de euro pe an. Și nu sunt puține aceste firme. Un calcul sumar arată venituri de zeci de milioane de euro pentru ONJN, de pe urma implementării acestui articol.

La punctul 10, articolul 5.1 se modifică astfel:

(5.1) Veniturile activităţii proprii se utilizează pentru prevenirea dependenţei de jocuri de noroc şi vor fi alocate pentru activităţile şi programele de protecţie a minorilor sau a altor grupuri vulnerabile, din punct de vedere social și economic, împotriva jocurilor de noroc, prevenirea şi tratamentul dependenţei de jocuri de noroc, pentru reclamă și publicitate privind prevenirea dependenței de jocuri de noroc și promovarea jocului responsabil, realizarea infrastructurii IT integrate a ONJN - hardware și software, care va cuprinde inclusiv baza de date realizată la nivel național în scopul combaterii și prevenției adicției de jocuri de noroc referitoare la persoanele autoexcluse și indezirabile, o linie de comunicare de tip telverde, precum şi pentru asigurarea cheltuielilor de personal aferent activităţii finanțate din venituri proprii și pentru susținerea cheltuielilor curente în limita a maximum 10% din totalul sumelor aferente activităţii”.

Mână întinsă lui Murad

Pocora n-a fost doar pentru interesul ONJN să discute cu MF. A lăsat în urmă, la Constanța, prieteni aflați acum la ananghie.

La capitolul 11, articolul 12 lasă doar cazinourile temporare să funcționeze, scoțând de pe piață sloturile și jocurile bingo.

Se speculează că mutarea ar fi „cu dedicație” pentru omul de afaceri dobrogean Mohammad Murad, care deține mai multe hoteluri la mare (lanțul Phoenicia), precum și cazinouri aferente unor locații de 5 stele.

temporarecazinou.jpg
temporarecazinou.jpg

O altă modificare s-a operat la articolul 15.  Pentru obținerea licenței de la Comintetul de Supraveghere, se abrogă articolul care pedepsea administratorul, dacă a băga o firmă în faliment.

art15.jpg
art15.jpg

faliment.jpg
faliment.jpg

CEA MAI RECENTĂ FORMĂ A ORDONANȚEI

 

GUVERNULROMÂNIEI

 

 

 

ORDONANȚĂ

 

privind modificarea și completarea

Ordonanței de urgență a Guvernuluinr.77/2009

privind organizarea şi exploatarea jocurilor denoroc

 

 

 

Ținând cont de faptul că la sfârșitul lunii iunie 2023 potrivit contului de execuție bugetară România avea un deficit bugetar înregistrat de 2,33% din PIB respectiv suma de 37 mld lei iar în lipsa unor măsuri fiscal bugetare deficitul bugetar prognozat până la sfârșitului anului 2023 depășește 6,84% din PIB ceea este cu mult peste angajamentele României de a asigura un deficit bugetar de 4,4% din PIB iar pentru anul 2024 un nivel de deficit bugetar de 3,3% din PIB ceea ce are drept consecință atât creșterea costului finanțării deficitului bugetar cât și suspendarea fondurilor europene alocate României prin politica de Coeziune dar și prin Planul Național de Redresare și Reziliență;

 

Întrucât activitatea specifică a jocurilor de noroc trebuie să respecte strategia la nivel național de dezvoltare a mediului de afaceri pe principii de competitivitate și transparență, în special de prevenire și combatere a jocurilor de noroc neautorizate, de combatere a evaziunii fiscale în domeniu în special în ceea ce privește criminalitatea economică din domeniul jocurilor de noroc;

 

Deoarece trebuie consolidat rolul și importanța, respectiv capacitatea instituțională a Oficiului Național al Jocurilor de Noroc în calitate de autoritatea a statului mandatată să administreze monopolul de stat instituit asupra organizării și exploatării activității specifice a jocurilor de noroc de pe teritoriul României, pentru a combate evaziunea fiscală în domeniu dar și pentru a asigura protecția minorilor și a altor grupuri vulnerabile în scopul prevenirii dependenței față de jocurile de noroc;

 

Întrucât jocurile de noroc desfășurate în mediul on-line trebuie organizate și autorizate pe teritoriul României, locul unde acestea își desfășoară activitatea potrivit normelor legale în vigoare și ulterior în baza activității desfășurate trebuie impozitate și taxate potrivit reglementărilor legale;

 

Având în vedere obiectivele strategice naționale de acordare a dreptului de organizare și funcționare a jocurilor de noroc în România, monitorizarea și controlul activităților din domeniul jocurilor de noroc din România, creșterea veniturilor bugetului de stat, în special prin prevenirea și combaterea jocurilor de noroc neautorizate, asigurarea unui climat de legalitate a mediului de afaceri, îmbunătățirea coordonării, colaborării și a schimbului de informații între instituțiile cu competențe în domeniul evaziunii fiscale, cu accent pe criminalitatea economică din sfera jocurilor de noroc;

 

În scopul eficientizării controlului funcționării activităților în vederea diminuării riscului de manifestare a abaterilor de la strategiile, politicile, programele și planurile Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, protecția minorilor sau a altor grupuri vulnerabile din punct de vedere social și economic și prevenirii dezvoltării dependenței acestora de jocuri de noroc,

 

De asemenea, în scopul întăririi principiului de prevenție și a evitării de către operatorii autorizați de a săvârși fapte contravenționale și infracțiuni în domeniul activităților de jocuri de noroc,

 

Deoarece în lipsa unor măsuri de disciplină economico-financiară dar și de așezare a regulilor de impunere corelat cu potențialul fiscal al jocurilor de noroc dar și cu riscul de evaziune fiscală s-ar genera la bugetul de stat prejudicii rezultate din neîncasarea unor fonduri importante necesare pentru finanțarea serviciilor publice corelat cu faptul că în lipsa unor măsuri concrete piața jocurilor de noroc nu ar funcționa după principii de transparență și competitivitate pentru a asigura o dezvoltare sustenabilă a mediului de afaceri;

 

Deoarece problemele menționate mai sus vizează interesul public și strategic al României pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile și strategice a pieței jocurilor de noroc și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.

 

În temeiul art.115, alin.(4) din Constituția României republicată;

 

 

 

Guvernul României

adoptăprezentaordonanță

 

 

 

Articol unic- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatareajocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009,aprobatăcumodificăriprinLegeanr.227/2013,cumodificărilesicompletărileulterioare,se     modifică și secompletează,dupăcum urmează:

 

 

 

1.   Articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

 

(2) Statul poate acorda societăților comerciale înmatriculate în Romania, dreptul de organizare și exploatare a activității de jocuri de noroc în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, pe bază de licență de organizare a jocurilor de noroc pe fiecare tip de activitate, astfel cum acestea sunt clasificate prin prezenta ordonanță de urgență, și de autorizație de exploatare a jocurilor de noroc, documente nominale și limitate în timp, ce vor fi exploatate în mod direct de deținătorul licenței.

 

 

 

2.   Articolul 1, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

 

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), conform cărora jocurile de noroc sunt exploatate în mod direct de deţinătorul licenţei, exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza, în comun, de către 2 sau mai mulţi organizatori de jocuri de noroc între care există un contract încheiat în condițiile legii, răspunderea revenind părților contractante.

 

 

 

3.   Articolul 1^2,alineatul (1) se modifică și va avea următorulcuprins:

 

(1) Reclama şi publicitatea pentru jocurile de noroc autorizate pe teritoriul naţional se vor face cu respectarea principiilor prevăzute la art. 10 alin. (3). Se vor posta la loc vizibil pe materialele de promovare seria şi numărul licenţei de organizare deţinute de organizatorul de jocuri de noroc. În înţelesul prezentului articol, nu sunt considerate acţiuni în scop de reclamă, publicitate sau cu caracter promoţional acţiunile desfăşurate de organizatori în mod direct în locaţiile şi pe paginile de internet proprii[L1] . Publicitatea prin transmiterea de mesaje electronice nesolicitate care conţin informaţii cu privire la un joc de noroc pentru un număr nelimitat de persoane și reclama outdoor cu privire la un joc de noroc care depășește dimensiunea de 20 m2 sunt interzise.

 

 

 

4.   Articolul 1^3,alineatul (3) se modifică și va avea următorulcuprins:

 

(3) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, jocurile de noroc la distanță sau jocurile de noroc online sunt toate jocurile de noroc prevăzute sau nu în prezenta ordonanță de urgență care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 și care se desfășoară doar prin intermediul oricărui sistem de comunicații (internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă și orice alte sisteme de transmisie), doar de către societăți licențiate de ONJN și care trebuie, în mod obligatoriu, să fie înmatriculate pe teritoriul României.

 

 

 

  1. Articolul 5 alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:

 

(10) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, locaţiile specializate în care se poate desfăşura activitatea de jocuri de noroc sunt: sălile dedicate de slot-machine, agenţiile de pariuri şi agenţiile loto, cluburile de poker, sălile de bingo şi cazinourile. Condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru locaţiile specializate vor fi reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Jocurile de noroc tradiţionale pot fi exploatate doar în locaţiile specializate.

 

 

 

  1. Articolul 6, alineatul (2), se modifică și va avea avea următorul cuprins:

 

(2) Poate dobândi calitatea de organizator temporar de jocuri de noroc tip cazinou  persoana juridică, constituită în condiţiile alin. (1), care organizează şi exploatează jocuri de noroc pe o perioadă de 3 luni, în staţiunile turistice, astfel cum sunt menţionate în anexa nr. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu completările ulterioare.

 

 

 

  1. Articolul 7, alineatul (4), se modifică și va avea avea următorul cuprins:

 

(4) Se interzice afişarea valorilor sau bunurilor acordate prin bonusuri, promoţii sau "jack-pot"-uri reale sau simulate în exteriorul locaţiilor în care se desfășoară jocurile de noroc clasificate potrivit art. 10 alin. (1).

 

 

 

8.   Articolul 10 alineatul (1) litera e) punctul (ii) se abrogă

 

 

 

9.   Articolul 10 alineatul (1) litera p) punctul (i) se modifică și va avea avea următorul cuprins:

 

 

 

(i) reprezentând jocurile de noroc prevăzute la lit. c) care sunt desfăşurate în staţiunile turistice sau pe nave de agrement, pentru care un organizator de jocuri de noroc a obţinut licenţă de organizare şi autorizaţie de exploatare pentru o perioadă de 3 luni, cu posibilitatea de prelungire de încă maximum 3 luni. Activitatea se va desfăşura numai pe o perioadă limitată în timp bine definită şi în spaţii de exploatare situate doar în staţiunile turistice, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008, cu completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de licenţiere şi autorizare prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă;

 

 

 

10.             Articolul 10 alineatul 4, alineatul (5^1), alineatul (6) și alineatul (6^1)  se modifică și va avea următorul cuprins:

 

(4) Se înființează pe lângă O.N.J.N. o activitate finanțată integral din venituri proprii în conformitate cu prevederile Legii nr 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru promovarea respectării principiilor și măsurilor privind jocurile de noroc responsabile social, astfel cum sunt acestea reglementate de prevederile art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare. Veniturile proprii se constituie din contribuțiile organizatorilor jocurilor de noroc licențiați, cu următoarele contribuții anuale:

 

(i) organizatorii de jocuri de noroc la distanță licențiați din clasa I – 500.000 euro anual;

 

(ii) persoanele juridice implicate direct în domeniul jocurilor de noroc tradiționale și la distanță licențiate din clasa II – 15.000 euro anual;

 

(iii) jocurile la distanță monopol de stat clasa III – 100.000 euro anual;

 

(iv) organizatorii de jocuri de noroc tradiționale licențiați, după cum urmează:

 

·    Pentru jocurile loto: 200.000 euro anual

 

·    Pentru jocurile de videoloterie: 100 euro pentru fiecare aparat anual

 

·    Pentru pariurile mutuale: 50.000 euro anual

 

·    Pentru pariurile în cotă fixă:  200.000 euro anual

 

·    Pentru pariurile în contrapartidă: 100.000 euro anual

 

·    Pentru jocurile de noroc caracteristice cazinourilor:  4.000 euro anual pentru fiecare masă de joc

 

·    Pentru jocurile caracteristice clubului de poker: 5.000 euro anual pentru fiecare club

 

·   Pentru jocurile tip slot-machine se va aplica etapizat după cum urmează:

 

- 100 de euro anual pentru fiecare slot autorizat în cursul anului 2023, proporțional cu perioada de timp rămasă după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe;

 

- 300 de euro anual pentru fiecare slot autorizat în cursul anului 2024

 

- 500 de euro anual pentru fiecare slot autorizat în cursul în anului 2025 și următorii.

 

·    Pentru jocurile bingo desfăşurate în săli de joc: 5.000 euro anual

 

·   Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune: 500.000 euro anual

 

(5^1) Veniturile activităţii proprii se utilizează pentru prevenirea dependenţei de jocuri de noroc şi vor fi alocate pentru activităţile şi programele de protecţie a minorilor sau a altor grupuri vulnerabile, din punct de vedere social și economic, împotriva jocurilor de noroc, prevenirea şi tratamentul dependenţei de jocuri de noroc, pentru reclamă și publicitate privind prevenirea dependenței de jocuri de noroc și promovarea jocului responsabil, realizarea infrastructurii IT integrate a ONJN - hardware și software, care va cuprinde inclusiv baza de date realizată la nivel național în scopul combaterii și prevenției adicției de jocuri de noroc referitoare la persoanele autoexcluse și indezirabile, o linie de comunicare de tip telverde, precum şi pentru asigurarea cheltuielilor de personal aferent activităţii finanțate din venituri proprii și pentru susținerea cheltuielilor curente în limita a maximum 10[L2] % din totalul sumelor aferente activităţii.

 

(6) Termenul de plată a contribuției prevăzută la alin. (4) este după cum urmează:  pentru primul an calendaristic de acordare a licenței, în termen de 10 zile de la data aprobării documentației, iar pentru anii următori, până la data de 25 ianuarie a fiecărui an calendaristic.

 

(6^1) În situaţia încetării valabilităţii licenţei, din orice motive, contribuţia anuală prevăzută la alin. (4) se datorează integral/an calendaristic, indiferent de momentul încetării valabilității acesteia.

 

 

 

11.             Articolul 12 alineatul (3) litera h) punctele (ii)-(iii), alineatul (6) și alineatul (7) se abrogă.

 

 

 

12.             La articolul 13 alineatul (1) se modifică și va avea va avea următorul cuprins:

 

(1)         Acordarea licenței de organizare a jocurilor de noroc, respectiv acordarea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc se realizează cu perceperea de taxe, iar pentru operatorii de jocuri de noroc ce operează jocuri de noroc la distanță, suplimentar, atât pentru obținerea licenței, cât și pentru autorizare, aceștia trebuie să facă dovada înmatriculării societății prin care își desfășoară activitatea pe teritoriul statului român. Organizatorii de jocuri de noroc au obligativitatea să întocmească și să depună la O.N.J.N. o declarație lunară, la data și sub forma unui formular-tip, aprobată prin ordin al Președintelui O.N.J.N., însușită de administratorul societății, în care să evidențieze veniturile din jocuri de noroc așa cum sunt ele definite la art. 1^1 din prezenta ordonanță de urgență, precum și suma ce trebuie achitată pentru plata taxei de licență și de autorizare pe fiecare tip de joc de noroc în parte.

 

 

 

13.   La articolul 13 după alineatul (1) se introduce un nou alineat (1^1) care va avea următorul cuprins:

 

(1^1) Se instituie obligativitatea creării și menținerii la zi de către ONJN a unui registru public, accesibil online, care va cuprinde:

 

- denumirea comerciala si numele firmei, pentru operatorii licențiați/autorizați pentru a desfășura activități reglementate de către prezentul act normativ;

 

- adresa sediului operatorului;

 

- adresa fiecarui spatiu comercial in care operatorul exploateaza jocuri de noroc, cu indicarea tipurilor de jocuri de noroc autorizate pentru locatia respectiva;

 

- seria si adresa la care este amplasat fiecare mijloc de joc licențiat/autorizat pentru respectivul operator.

 

 

 

14.       Articolul 14 alineatul (2) litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

 

(2) Taxele aferente activităților din domeniul jocurilor de noroc se plătesc de către operatorii economici organizatori, precum și de operatorii economici prevăzuți la art. 19 alin. (1) și la art. 20 alin. (1) și (6), după cum urmează:

 

(...)

 

b) taxa anuală aferentă autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc:

 

(i) pentru jocurile de noroc caracteristice activității cazinourilor, taxa se datorează pentru fiecare mijloc de joc și se plătește lunar, astfel:

 

A. pentru prima lună - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată;

 

B. pentru celelalte luni - taxa se plătește în avans, respectiv până la data de 25 inclusiv a lunii în curs pentru luna următoare;

 

(ii) pentru jocurile bingo în săli de joc, tombolă joc tradițional, taxa anuală se datorează pentru fiecare locație și se plătește integral până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată;

 

(iii) pentru jocurile de tip pariuri (în cotă fixă, mutuale și în contrapartidă), jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune, jocurile de noroc la distanță definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n), organizate prin intermediul oricărui sistem de comunicații (internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă și orice alte sisteme de transmisie), taxa de autorizare se datorează și se plătește lunar, după cum urmează:

 

A. sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, pentru primul an de autorizare, dar nu mai puțin decât taxa anuală minimală - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată;

 

B. în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depășesc încasările estimate prin documentația prezentată la data autorizării, taxa anuală de autorizare datorată se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale prevăzute în anexă asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, pentru toată perioada de licențiere, începând cu prima lună în care se înregistrează depășirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate și taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara și plăti până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost realizate veniturile organizatorului, determinate conform art. 1^1 din prezenta ordonanță de urgență, pentru toată perioada de licențiere;

 

(iv) pentru jocurile de noroc caracteristice cluburilor de poker taxa se datorează pentru fiecare locație și se plătește lunar, după cum urmează:

 

A. pentru prima lună - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată;

 

B. pentru celelalte luni - taxa se plătește în avans, respectiv până la data de 25 inclusiv a lunii în curs pentru luna următoare;

 

(v) pentru jocurile de noroc tip slot-machine, taxa se datorează pentru fiecare mijloc de joc și se plătește lunar, astfel:

 

A. pentru prima lună - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată;

 

B. pentru celelalte luni - taxa se plătește în avans, respectiv până la data de 25 inclusiv a lunii în curs pentru luna următoare;

 

(vi) pentru festivalul de poker taxa se datorează pentru întreaga activitate anual și se plătește integral până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată;

 

 

 

 

 

15.             La articolul 14 după alineatul (5) se introduce un nou alineat (6) care va avea următorul cuprins:

 

(6) Operatorii de jocuri de noroc care au obligația lunară de plată a taxei de autorizare, beneficiază de o bonificație de 10% dacă efectuează plata pentru întregul an, în avans, până la data de 25 a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată.

 

 

 

16.   Articolul 15 alineatul (1) litera B (V)  se abrogă

 

 

 

17.   La articolul 15 alineatul (1) litera B se completează prin introducerea unei nou punct (X), care va avea următorul cuprins:

 

(X) Să fie o societate înmatriculată pe teritoriul României. Operatorii economici licențiați care nu îndeplinesc această condiție la momentul intrării în vigoare a prezentului act normativ, au dreptul, prin excepție de la prevederile art. 1 alin. 2, să solicite ONJN aprobarea transferului licenței deținute, pentru perioada de valabilitate rămasă a acesteia, a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, precum și a tuturor obligațiilor legale aferente acestora către o societate existenta sau nou înmatriculată pe teritoriul României, în termen de maxim 12 luni de la momentul publicării prezentului act normativ, in cadrul unui proces de divizare, fuziune, sau transfer de afaceri, conform prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale, si a Codului Fiscal. Condițiile aprobarii procesului de fuziune, divizare sau transfer de afaceri de catre ONJN vor fi stipulate într-un ordin emis de ONJN, nu mai târziu de 15 zile de la data publicării prezentului act normativ. Operatorii economici care trebuie să facă dovada operării prin intermediul unei societăți înmatriculate în România și care la momentul intrării în vigoare a prezentei ordonanțe dețin o licență în România, trebuie să depună, în termen de maxim 12 luni de la momentul publicării prezentei ordonanțe, la ONJN, dovada operării prin intermediul unei societăți înmatriculate în România, sub sancțiunea revocarii licenței.

 

 

 

18.   Articolul 15 alineatul (2) litera c1 se abrogă

 

 

 

19.   Articolul 15 alineatul (6) litera a) punctul i) și punctul iii) se modifică și vor avea următorul cuprins:

 

i) sala de jocuri - minimum 20 slot-machine pentru municipiul Bucureşti sau minimum 12 slot-machine în alte locaţii decât municipiul Bucureşti. În spaţiile în care se desfăşoară acest gen de activitate ca activitate principală, nu se pot desfasura activitati comerciale care presupun comercializarea de bauturi alcoolice de catre organizator sau un tert. Se poate desfășura, direct de către organizator,  oricare altă activitate prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţa, dacă aceasta respecta condițiile de licențiere și autorizare. Sala de jocuri nu poate să aibă intrare comună cu un spațiu în care se comercializeaza băuturi alcoolice. De asemenea, este interzisă orice formă de acces între o sala de jocuri de noroc și un spațiu comercial în care se comercializează băuturi alcoolice, inclusiv prin intermediul unei uși între cele doua tipuri de spații. Pentru această categorie se va acorda autorizație clasa A, conform pct. 1 subpct. II din anexă;.

 

iii) maximum cinci slot-machine, pentru locațiile autorizate pentru activitatea de pariuri. În spaţiile în care se desfăşoară acest gen de activitate ca activitate principală, nu se pot desfasura activitati comerciale care presupun comercializarea de bauturi alcoolice de catre organizator sau un tert. Se poate desfășura, direct de către organizator, oricare altă activitate prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţa, dacă aceasta respecta condițiile de licențiere și autorizare. Locația în care se desfășoară acest tip de activitate nu poate să aibă intrare comună cu un spațiu în care se comercializează băuturi alcoolice. De asemenea, este interzisă orice formă de acces între o locație de acest tip și un spațiu comercial în care se comercializează băuturi alcoolice, inclusiv prin intermediul unei uși între cele doua tipuri de spații. Pentru această categorie se va acorda Autorizație Clasa A, conform punctului 1 subpunctul II de la anexa ce face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

 

 

 

20.   Articolul 15 alineatul (6) la litera a) punctul (ii), litera d) și litera n) se abrogă.

 

 

 

21.   Articolul 15^1 se modifică și va avea următorulcuprins:

 

Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligați să nu permită accesul în incinta locațiilor în care se desfășoară activități de jocuri de noroc, persoanelor autoexcluse şi indezirabile.

 

 

 

1.   Articolul 16 alineatul (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

 

(1) Operatorii economici care deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc şi exploatează, pe bază de autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc, jocuri tip slot-machine, astfel cum sunt definite la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (i) şi (iii), pot organiza sisteme de tip «jack-pot» prin interconectarea jocurilor tip slot-machine dintr-o locaţie, dacă se utilizează sisteme de joc de tip «mistery», sau a aparatelor de acelaşi tip, dacă se utilizează sisteme de joc de tip «progresiv». Organizatorii sistemelor de tip «jack-pot», pentru fiecare sistem, vor solicita la O.N.J.N. modificarea Regulamentului de joc, anterior începerii exploatării activităţii, iar în cadrul Regulamentului de joc trebuie să descrie parametrii de definire a algoritmului aleatoriu de acordare a premiilor, precum şi valoarea maximă a premiilor ce poate fi atinsă, seriile jocurilor tip slot-machine interconectate în sistem şi locaţia/locaţiile în care sunt exploatate acestea. Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să informeze O.N.J.N. cu privire la mutarea mijloacelor de joc pentru care deţin autorizaţie de exploatare anterior realizării operaţiunii.

 

(3) Pentru organizarea sistemului de tip "jack-pot" este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii minime: acelaşi sistem de conectare on-line a mijloacelor de joc, având acelaşi protocol de comunicare, software specializat şi algoritm aleatoriu de acordare a premiului, precum şi obligativitatea ca rezultatul din sistemul de "jack-pot" să fie transferat automat în poziţia credit a maşinii de joc.

 

 

 

2.   Articolul 22 alineatul (3) litera e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

 

e) nerespectarea dispoziţiilor art. 1^2,alin. (1),art. 7 alin. (4) și art. 15^1.

 

 

 

3.   La Articolul 29 alineatul (1) se introduce litera c) care va avea următorul cuprins:

 

c) poliță de asigurare de garanție emisă de o societate de asigurare

 

 

 

4.   Articolul 29 alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:

 

(8) Nivelul garanţiilor pentru acoperirea riscului de neplată este următorul:

 

a)     Pentru activitatea de jocuri de noroc tradiționale, cu excepția cazinourilor

 

  • Pentru anul 2024 se calculează în funcție de nivelul de venituri a organizatorului, după cum urmează:

 

 

 

Nivel venituri

calculate conform art. 1^1

din OUG 77/2009  

Garanție

până la 5.000.000 euro/an

400.000 euro

5.000.001-20.000.000 euro/an

700.000 euro

Peste 20.000.001 euro                 

1.000.000 euro

 

  • De la 1 ianuarie 2025 garanția este de 1.000.000 euro, indiferent de nivelul de venituri al organizatorului

 

 

 

b)     3.000.000 euro pentru activitatea de tip cazinou joc tradițional;

 

 

 

c)     Pentru activitatea de jocuri de noroc online, cu excepția cazinourilor online,

 

  • Pentru anul 2024 se calculează în funcție de nivelul de venituri a organizatorului, după cum urmează:

 

 

 

Nivel venituri

calculate conform art. 1^1

din OUG 77/2009  

Garanție

până la 5.000.000 euro/an

500.000 euro

5.000.001-20.000.000 euro/an

1.000.000 euro

Peste 20.000.001 euro                 

2.000.000 euro

 

  • De la 1 ianuarie 2025 garanția este de 2.000.000 euro, indiferent de nivelul de venituri al organizatorului

 

 

 

d)     Pentru activitatea de tip cazinou online

 

  • Pentru anul 2024 se calculează în funcție de nivelul de venituri a organizatorului, după cum urmează:

 

 

 

Nivel venituri

calculate conform art. 1^1

din OUG 77/2009  

Garanție

până la 5.000.000 euro/an

1.000.000 euro

5.000.001-20.000.000 euro/an

2.000.000 euro

Peste 20.000.001 euro                 

5.000.000 euro

 

  • De la 1 ianuarie 2025 garanția este de 5.000.000 euro, indiferent de nivelul de venituri al organizatorului

 

 

 

5.   În Anexa la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77/2009 se abrogă următoarele: punctul I literele M, N și punctul II literele G (ii), N, O

 

 

 

Anexa la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77/2009, se modifică și va avea următorul cuprins:

 

 

 

ANEXĂ

 

 

 

Punctul 1. Taxe anuale percepute pentru activităţile din domeniul jocurilor de noroc

 

 

 

I.  Taxe aferente licenţei de organizare a jocurilor de noroc (anuale):

 

A.Pentru jocurile loto: 200.000 euro

 

B.Pentru pariurile mutuale: 65.000 euro

 

C.Pentru pariurile în cotă fixă: 200.000 euro

 

D.Pentru pariurile în contrapartidă: 150.000 euro

 

E.Pentru jocurile de noroc caracteristice cazinourilor:150.000 euro

 

F.Pentru jocurile caracteristice clubului de poker: 25.000 euro

 

G.Pentru jocurile tip slot-machine: 150.000 euro

 

H.Pentru jocurile bingo desfăşurate în săli de joc: 15.000 euro

 

I.  Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune:

 

150.000 euro

 

J.  Pentru jocurile de noroc la distanţă se acordă 3 categorii de licenţe după cum urmează:

 

Licenţă clasa 1: pentru jocurile de noroc la distanţă prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. i) - n) din ordonanţa de urgenţă. Se acordă operatorilor care organizează jocuri de noroc la distanţă care au contract direct cu jucătorul şi este în cuantum de 300.000 euro/an

 

Licenţă clasa a 2-a: pentru persoanele juridice implicate în domeniul jocurilor de noroc tradiţionale şi la distanţă, precum şi pentru organismele de evaluare a conformităţii. Se acordă:

 

(i)operatorilor care oferă management şi facilităţi de găzduire pe platforma de jocuri, alţii decât furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, astfel cum sunt definiţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, 20.000 euro/an;

 

(ii)     operatorilor economici care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 20 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă: 20.000 euro/an

 

(iii)    procesatorilor de plăţi: 20.000 euro/an;

 

(iv)    firmelor producătoare şi/sau distribuitoare de software specializat în domeniul jocurilor de noroc: 20.000 euro/an;

 

(v)     afiliaţilor: 20.000 euro/an;

 

(vi)    certificatorilor: 20.000 eur0/an;

 

(vii)   auditorilor: 20.000 euro/an;

 

(viii)  organismelor de evaluare a conformităţii 20.000 euro/an.

 

Licenţă clasa a 3-a: pentru jocurile loto - la distanţă - monopol de stat prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. h) din ordonanţa de urgenţă. Se acordă operatorului de jocuri tip loteristic: 200.000 euro.

 

K.Pentru Festivalul de poker: 20.000 euro

 

  L. Pentru jocuri temporare tip cazinou (valabilă 3 luni): 27.500 euro

 

M. se abrogă

 

N.se abrogă

 

O.Pentru jocuri tip tombolă - joc tradiţional: 20.000 euro

 

P.Pentru jocurile de videoloterie - joc tradiţional: 100.000 euro

 

 

 

II.Taxe aferente autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc (anuale):

 

A.Pentru jocurile tradiţionale de tip loto: 300.000 euro

 

B.Pentru pariuri mutuale - tradiţionale: 21% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 1^1 din ordonanţa de urgenţă, dar nu mai puţin de:

 

120.000 euro

 

C.Pentru pariuri în cotă fixă - tradiţionale: 21% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 1^1 din ordonanţa de urgenţă, dar nu mai puţin de: 200.000 euro

 

D.Pentru pariuri în contrapartidă - tradiţionale: 21% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 1^1 din ordonanţa de urgenţă, dar nu mai puţin de: 200.000 euro

 

E.Pentru jocuri de noroc caracteristice cazinourilor:

 

(i)pentru fiecare masă, în municipiul Bucureşti: 70.000 euro

 

(ii)     pentru fiecare masă, în alte locaţii decât municipiul Bucureşti: 40.000 euro

 

F.Pentru clubul de poker:

 

(i)pentru fiecare locaţie, în municipiul Bucureşti: 82.500 euro

 

(ii)     pentru fiecare locaţie, în alte locaţii decât municipiul Bucureşti: 38.500 euro

 

G.Pentru fiecare mijloc de joc tip slot-machine:

 

(i)slot machine clasa A: 5.300 euro

 

(ii)     se abrogă

 

H.Pentru jocurile bingo desfăşurate în săli de joc: 7.500 euro pentru fiecare sală, precum şi 5% din valoarea nominală a cartoanelor achiziţionate de la Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., care se achită în avans la Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor

 

I.  Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune: 23% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 1^1 din ordonanţa de urgenţă, dar nu mai puţin de: 150.000 euro

 

J.  Pentru jocurile de noroc la distanţă clasa 1: 21% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 1^1 din ordonanţa de urgenţă, dar nu mai puţin de: 400.000 euro

 

K.Pentru jocurile de noroc la distanţă clasa a 3-a: 21% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 1^1 din ordonanţa de urgenţă, dar nu mai puţin de: 400.000 euro.

 

L.Pentru Festivalul de poker: 35.000 euro

 

M. Pentru jocuri temporare tip cazinou (valabilă 3 luni): 22.000 euro pentru fiecare masă

 

N. se abrogă

 

O. se abrogă

 

P.Pentru jocuri tip tombolă - joc tradiţional: 85.000 euro pentru fiecare locație în care se organizează şi se exploatează activitatea de tombolă – joc tradițional, precum şi 5% din valoarea nominală a biletelor de participare la tombolă achiziţionate de la Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., care se achită în avans la Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de trezorerie la ridicarea biletelor.

 

 

 

2.Valoarea minimă a capitalului social subscris şi vărsat la data solicitării cererii de obţinere a licenţei de organizare a jocurilor de noroc*)

 

A.Pentru organizatorii care exploatează jocuri loto: minimum 2.000.000 lei

 

B.Pentru organizatorii care exploatează pariuri mutuale: minimum 1.000.000 lei

 

C.Pentru organizatorii care exploatează pariuri în cotă fixă: minimum 1.000.000 lei

 

D.Pentru organizatorii care exploatează pariuri în contrapartidă: minimum 1.000.000 lei

 

E.Pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc caracteristice cazinourilor: minimum

 

1.000.000 lei

 

F.Pentru organizatorii care exploatează jocurile tip slot-machine: minimum 30.000 lei

 

G.Pentru organizatorii care exploatează jocurile bingo desfăşurate în săli de joc: minimum 100.000 lei

 

H.Pentru organizatorii care exploatează jocurile de noroc on-line definite la art. 10 alin. (1) lit. h) -

 

n) din ordonanţa de urgenţă: minimum 1.000.000 lei

 

I.  Pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune: minimum 1.000.000 lei

 

J.  Pentru organizatorii de jocuri temporare: minimum 1.000.000 lei

 

K.Pentru organizatorii de festivaluri de poker: minimum 100.000 lei

 

L.Pentru organizatorii de cluburi de poker: minimum 100.000 lei

 

M.     Pentru organizatorii de jocuri de noroc tip tombola – joc de noroc tradițional: minimum 100.000 lei.

 

*) În situaţia în care acelaşi organizator solicită licenţă de organizare a jocurilor de noroc care implică utilizarea mai multor categorii de mijloace de joc, condiţia de existenţă a unei valori minimale a capitalului social subscris şi vărsat la data cererii de obţinere a licenţei de organizare a jocurilor de noroc se aplică cumulativ.

 

 

 

3.Taxe speciale

 

A.Pentru videoloterie (VLT): 4,5% aplicată asupra venitului din jocurile de noroc ale operatorului licențiat. Taxa se virează în totalitate la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, pentru luna anterioară.

 

B.Taxa de acces - bilet de intrare:

 

(i)pentru jocurile de noroc caracteristice cazinourilor: 50 lei

 

(ii)     pentru jocurile de noroc caracteristice cluburilor de poker: 30 lei

 

C.(i) Taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice slot-machine prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (i) şi pentru videoloterie (VLT): 500 euro/post autorizat/an, care se achită de organizator lunar după cum urmează:

 

a)pentru prima lună - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată;

 

b)pentru celelalte luni - până la data de 25 inclusiv a fiecărei luni, pentru luna următoare.

 

.

 

D.Taxe administrative

 

(i)taxa analiză documentaţie: 3.500 euro plătiţi la depunerea cererii pentru o licenţă de jocuri de noroc la distanţă, împreună cu depunerea documentelor prevăzute în ordonanţa de urgenţă;

 

(ii)     taxa de eliberare licenţă: 10.500 euro/licenţă;

 

(iii)    taxă analiză documentație solicitare licență jocuri de noroc tradiționale 600 euro, la depunerea solicitării.

 

(iv)    taxa analiză documentație solicitare autorizare jocuri de noroc 250 euro, la depunerea cererii pentru obținerea autorizației de exploatare.

 

(v)     taxa analiză documentație solicitare integrare jocuri noi/recertificare jocuri pe platforma de jocuri de noroc la distanță autorizată 250 euro, la depunerea solicitării.

 

4.Valoarea în lei atât a taxelor pentru jocuri de noroc, cât şi a garanţiilor stabilite în moneda euro se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent momentului exigibilității plății, așa cum a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

 

PRIM-MINISTRU

 

ION-MARCEL CIOLACU