GS Bet, care funcționează pe firma Smiley Software, cu sediul în Voluntari (Ilfov), a avut ieri propunere de revocare a licenței, la ședința Comitetului de Supraveghere.

Este brandul pe care Sandu Ghețu îl „vânează”, după cum scria redacția noastră. Ghețu este specializat în „resuscitări”, dovadă stând recenta „operațiune” derulată în cazul Sportingbet.

Controlul ONJN relevă faptul că Smiley Software „nu a procedat la constituirea fondului de garanție în cuantumul, în forma și la termenul prevăzut de normele legale incidente, mai sus citate”.

Firma avea în cont, în loc de 500.000 de euro (până la 5.000.000 de euro/an), 800.000 de euro (5.000.001-20.000.000 euro/an) sau de 1.000.000 de euro (peste 20.000.001 euro), așa cum cere legea, suma de 89.648 de lei, aproximativ 18.000 de euro.

Pentru neconstituirea garanției, legislația prevede explicit revocarea licenței. Iar notele și procesele verbale întocmite de agenții Oficiului, pe care Playresponsibly le-a consultat, nu lasă loc de interpretări.

Smiley nu a achitat taxele de autorizare aferente lunilor ianuarie și februarie 2024, taxe care sunt în valoare totală de 343.254 de lei, semn că dorește să spele putina.

Are licență până în 2032

„NOTĂ

privind propunerea Direcției Generale de Supraveghere şi Control de a analiza și de a dispune cu privire la aplicarea măsurii de revocare a Licenței de organizare a jocurilor de noroc tradiționale tip pariuri în cotă fixă numărul L1223983F001408, valabilă până la data de 31.05.2032, emisă în favoarea SMILEY SOFTWARE S.R.L.

Situația de fapt: 

Urmare a controlului tematic efectuat la operatorul economic sus menţionat, ce a avut ca obiectiv verificarea modului de calcul, declarare şi plată a taxelor specifice de jocuri de noroc pentru activitatea desfăşurată în perioada ianuarie - martie 2024, precum şi verificarea constituirii garanţiei în cuantumul, în forma şi la termenul prevăzut în OUG 77/2009, s-a constatat faptul că acest operator economic, în calitatea sa de organizator de jocuri de noroc tradiționale tip pariuri în cotă fixă a încălcat următoarele dispoziții legale:

1. - prevederile art. 17 alin. (2), litera a) din OUG 77/2009 cu modificările şi completările ulterioare, privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, care statuează următoarele: "Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. dispune, în funcție de consecințele produse, măsura revocării licenței de organizare a jocurilor de noroc şi a licenței clasa a II-a pentru activități conexe, în una dintre următoarele situaţii: litera a) neîndeplinirea obligațiilor de plată față de bugetul general consolidat sau plata acestora, conform prevederilor legale în vigoare, cu o întârziere mai mare de 30 de zile de la data la care obligațiile respective sunt scadente în condițiile legii,"

2. - prevederile art. 17 alin. (2), litera h) din OUG 77/2009 cu modificările şi completările ulterioare, privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, coroborate cu prevederile art. 29 alin. (8) litera a) din acelaşi act normativ, norme legale care statuează următoarele: art. 17 alin. (2), litera h) din OUG 77/2009: "Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. dispune, în funcție de consecintele produse, măsura revocării licenței de organizare a jocurilor de noroc şi a licenței clasa a II-a pentru activități conexe, în una dintre următoarele situaţii:

h) neconstituirea garanției în cuantumul, în forma şi la termenul prevăzut în prezenta ordonanță de urgență; art. 29 alin. (8) litera a): (8) Nivelul garanțiilor pentru acoperirea riscului de neplată este următorul:

În mod concret, ca urmare a controlului având tematica de mai sus efectuat la organizatorul de jocuri de noroc tradiționale tip pariuri în cotă fixă SMILEY SOFTWARE S.R.L., s-au reținut următoarele deficienţe:

1 - în ceea ce priveşte nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (2) litera a) din OUG 77/20029, s-a constatat faptul că, până la data prezentei, organizatorul nu a achitat taxele de autorizare aferente lunilor ianuarie si februarie 2024, taxe care conform fisei sintetice totala si a declaratiilor privind veniturile realizate (Anexa 7) sunt in valoare totala de 343.254 lei (valoare ce cuprinde si sumele datorate catre Comitetul National Olimpic si Comitetul National Paralimpic) si a caror scadenta a fost, dupa caz, la nivelul lunilor februarie, respectiv martie 2024.

2 - în ceea ce priveşte nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (2) litera h) din OUG 77/20029, s-a constatat faptul că deși organizatorul de jocuri de noroc Smiley Software SRL, a deschis noi puncte de lucru (agentii de pariere) dupa data de 01.01.2024, pana la data prezentei, nu a procedat la constituirea fondului de garanție în cuantumul, în forma și la termenul prevăzut de normele legale incidente, mai sus citate.

Astfel, cu ocazia verificărilor s-a constatat faptul că, în prezent, operatorul economic sus mentionat are constituit un fond de garanţie la nivelul sumei de 89.648 lei”.

Nereguli și la Bistrița, îngropată în datorii

Nu e singurul punct de pe ordinea de zi care vizează Smiley. Mai există o „notă privind propunerea Direcţiei Generale de Supraveghere şi Control, de analizare a aplicării măsurii de suspendare pentru o perioadă de până la 6 luni a activității locației specializate agenției de pariuri în cotă fixă, situată în localitatea Telciu nr. 502, jud. Bistrița-Năsăud în care organizatorul de jocuri de noroc SMILEY SOFTWARE SRL, CUI 45762228, desfașoară activități de jocuri de noroc tradiționale de tip pariuri în cotă fixă şi care deține licența seria L1223983F001408, valabilă până la data de 31.05.2032”

Situatia de fapt:

Ca urmare a verificărilor efectuate de către inspectorii din cadrul STSE, în data de 12.03.2024, în baza constatărilor consemnate în procesul verbal seria ONJN/B nr. 0121860/12.03.2024, la punctul de lucru aparținând operatorului economic SMILEY SOFTWARE SRL, la punctul de lucru situat în localitatea Telciu nr. 502, jud. Bistrița-Năsăud s-au constatat următoarele: 1. În locația verificată nu se afla caietul de reclamații şi sesizări, numerotat, şnuruit şi sigilat prin ştampilare de către ONJN, Serviciul Teritorial Nord-Vest, încălcându-se prevederile art. 150(1) lit. j, din Anexa 1 la HG nr. 111/2016,,

(1) Organizatorii de jocuri de noroc au, în funcție de specificul activității de jocuri de noroc desfăşurate, următoarele obligații:... j) să țină în permanență la casieria sălii de joc şi să pună la dispoziția jucătorilor caietul de reclamaţii şi sesizări, care va fi numerotat, şnuruit şi sigilat prin ştampilare de către organele teritoriale ale ONJN în a căror rază teritorială se află sala de joc".

Ulterior constatărilor din data de 12.03.2024 a fost prezentat caietul de reclamaţii şi sesizări, înregistrat la Serviciul Teritorial Nord-Vest. 16.04 2. Operatorul economic nu a putut prezenta la data controlului, respectiv la data de 12.03.2024, Situația încasărilor zilnice din data de 11.03.2024 şi 12.03.2024, astfel încât s-a reținut că operatorul SMILEY SOFTWARE SRL a încălcat prevederile art. 150(1) lit. 1, din Anexa 1 la HG nr. 111/2016) să respecte prevederile prezentelor norme metodologice, referitoare la întocmirea/ținerea evidenței primare zilnice şi lunare pentru fiecare categorie de joc de noroc tradițional și la distanță;"

Menționăm faptul că Situația încasărilor zilnice din data de 11.03.2024 și 12.03.2024, a fost prezentată ulterior echipei de control. 3. În locația verificată nu se afla Registrul unic de control, încălcându-se prevederile art. 150(1) lit. h, din Anexa 1 la HG nr. 111/2016,,h) să țină în fiecare locație un registru unic de control, numerotat, şnuruit şi ştampilat conform prevederilor legale în vigoare;".

Ulterior constatărilor din data de 12.03.2024 a fost prezentat Registrul unic de control de la acest punct de lucru. Pentru faptele mai sus constatate a fost întocmit PVCSC seria ONJN/A nr. 0025614/19.04.2024, prin care operatorul SMILEY SOFTWARE SRL a fost sancţionat pentru fapta de la punctul 1. cu o amendă în cuantum de 25.000 lei, conform art. 151(2) lit. b, din Anexa 1 la HG nr. 111/2016, pentru fapta de la punctul 2. a fost sancționat cu avertisment, conform art. 5 şi 7 din OG nr. 2/2001

Raport privind rezultatele verificarilor efectuate în perioada 19.04.2023 18.04.2024 la organizatorul de jocuri de noroc SMILEY SOFTWARE SRL indică amenzi în valoarea de 150.000 de lei.

Citește și:

La X Bet, păcănelele s-au unit cu alcoolul

Dezmăț la Total Bet și la Smiley, cu alcool și minori în agenții. S-a lăsat cu amenzi

Nu mai e de râs la Smiley: Sorin Gheorghe, prins că nu mai plătește dările pentru GSbet. Schimbă iar firma?

GSbet schimbă firmele, ca să n-o doară datoriile. Cine este administratorul companiei cu sediul în Deva