Pe piața jocurilor de noroc circulă minuta ședinței care s-a ținut la ONJN în data de 18 ianuarie 2024. Punctul central al discuțiilor a fost celebrul ordin 404 din 2020 care a dus la actualul blocaj. El pune la zid firmele românești de metrologie, în condițiile în care între ONJN și RENAR, autoritatea care avizează schemele de acreditare, nu există o colaborare instituțională eficientă. Din dialog reiese, ca o sinteză, reacția Irinei ANGHEL, șef Serviciu la Serviciul Autorizări Sloturi, Bingo şi Cazinouri din cadrul DGAJN: „Se blochează piața”. Playresponsibly a decis să publice ma jos conținutul minutei.

minuta
minuta

Minuta ședinței din data de 18.01.2024

În data de 18.01.2024, începând cu ora 12:00, a avut loc la sediul O.N.J.N. o ședință în vederea discutării și clarificării anumitor aspecte importante legate de activitatea instituției, respectiv:

 1. Aplicabilitatea Ordinului Președintelui O.N.J.N. nr. 404/2020 privind aprobarea condițiilor minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc (denumit în continuare Ordinul nr. 404) și a Ordinului 86/2023 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul Președintelui ONJN nr. 404/2020(denumit în continuare Ordinul nr. 86);
 2. Situația mutărilor și a jackpot-urilor, urmare modificărilor legislative aduse O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc prin O.U.G. nr. 82/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009;
 3. Situația contractelor de închiriere încheiate de către operatorii economici, organizatori de jocuri de noroc, urmare modificărilor legislative aduse O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc prin O.U.G. nr. 82/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009;
 4. Situația petițiilor înregistrate în cadrul instituției;
 5. Situația garanției pentru acoperirea riscului de neplatăa obligațiilor față de bugetul general consolidat, pe care oranizatorii de jocuri de noroc au obligația să o constituie, urmare modificărilor legislative aduse O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc prin O.U.G. nr. 82/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009.

 

La ședința din data de 18.01.2024 au fost prezenți:

 • Dl. Gheorghe-Gabriel GHEORGHE –Președinte al ONJN;
 • Dl. Mihail-Silviu POCORA –Vicepreședinte al O.N.J.N.;
 • Dl. Mihăiță RUIU –Director general al DGAJN;
 • Dna. Mihaela DUDU-MANEA –Șef Serviciu -Serviciul Autorizări Sloturi, Jocuri  loto, Jocuri  on-line și Pariuridin cadrul DGAJN;
 • Dna. Irina ANGHEL –Șef Serviciu -Serviciul Autorizări Sloturi, Bingo şi Cazinouri din cadrul DGAJN;
 • Dl. Mihai ROVENȚA –Director general adjunct al DGSC;
 • Dl. Daniel Costel BUCURESCU–Șef Serviciu -Serviciul Control Sloturi, Bingo, Cazinouridin cadrul DGSC;
 • Dl. Paul IONESCU –DGSC;
 • Dl. Dragoș RUSU –Director general adjunct al DGIMJN;
 • Dl. Ovidiu IONESCU –Șef Serviciu -Serviciul Monitorizare şi Managementul informației;
 • Dna. Simona SPETEANU –Șef Serviciu –Serviciul Juridic și Contencios Administrativ din cadrul DGM;
 • Dna. Corina BANU –consilier DGAJN.

 

Se începe analizarea aspectelor mai sus menționate:

 1. Cu privire la pct. 1 cei prezenți menționează faptul că la acest moment niciunul dintre organismele de evaluare a conformității nu mai poate opera.

 

 • Dl. Ovidiu IONESCU: Face precizarea că Biroul Român de Metrologie Legală nu intră în discuție în ceea ce privește Ordinul Președintelui ONJN nr. 404, celelalte organisme de evaluare a conformității au acreditări de tip voluntar.
 • Dna. Mihaela DUDU-MANEA: Menționează faptul că ar trebui emis un ordin al Președintelui care să amâne intrarea în vigoare a Ordinului nr. 404
 • Dl. Vicepreședinte Mihail-Silviu POCORA: Ordinul ar trebui comunicat Comisiei?
 • Dl. Ovidiu IONESCU: Nu.
 • Dl. Ovidiu IONESCU: Dacă au fost emise certificate de verificare tehnică în perioada 01.01.2024 –prezent ce se întâmplă cu acestea?
 • Dl. Președinte Gheorghe-Gabriel GHEORGHE –Dacă s-au emis nu sunt bune. Acestea trebuiesc refăcute.
 • Dl. Vicepreședinte Mihail-Silviu POCORA: expune varianta ca Ordinul nr. 86 să fie abrogat printr-un alt Ordin al Președintelui ONJN, prin care să se revină la Ordinul nr. 404.
 • Dl. Președinte Gheorghe-Gabriel GHEORGHE: solicită DGIMJN să întocmească o notă de fundamentare pe baza dezbaterilor din ședință.
 • Dna. Simona SPETEANU menționează faptul că Ordinul nr. 404 și Ordinul nr. 86 au intrat în circuitul civil și nu se poate face nicio modificare cu privire la acestea. Care ar fi motivarea?
 • Dna. Irina ANGHEL: Se blochează piața.
 • Dl. Vicepreședinte Mihail-Silviu POCORA întreabă dacă DGIMJN a transmis punctul de vedere cu privire la schema transmisă de RENAR.
 • Dl. Ovidiu IONESCU răspunde că s-a întocmit o adresă către Cabinet prin care a fost comunicat că schema este bună.
 • Dna. Simona SPETEANU menționează faptul că schema este de faptu un regulament. Au fost făcute obiecțiuni, însă nu se cunoaște cine le-a întocmit, întrucât nu sunt asumate. A avut loc și o întâlnire între reprezentanții ONJN și reprezentanții RENAR, întocmindu-se o minută.

3

 

 

 • Dl. Vicepreședinte Mihail-Silviu POCORA: după ce a fost întocmită minuta, reprezentanții RENAR nu au dorit să o semneze.
 • Dl. Președinte Gheorghe-Gabriel GHEORGHE adresează întrebarea dlui. Ovidiu IONESCU dacă, urmare discuțiilor din ședință, întocmește o notă.
 • Dl. Ovidiu IONESCU menționează faptul că sunt două variante:
 • Să fie modificat Ordinul nr. 86 și termenul prevăzut în cadrul acestuia să fie prorogat, iar Ordinul nr. 404 rămâne cu modificările aduse prin Ordinul nr. 404;
 • Să fie abrogat Ordinul nr. 86, iar Ordinul nr. 404 să rămână cu termenul prevăzut în cadrul acestuia.
 • Dna. Simona SPETEANU menționează faptul că cele două ordine au intrat în circuitul civil, au produs efecte, iar orice măsură va fi luată asupra acestora se supune legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.De asemenea, menționează faptul că dorește propuneri de la direcțiile de specialitate.
 • Dl. Vicepreședinte Mihail-Silviu POCORA: Cea mai bună variantă este abrogarea Ordinului nr. 86, rămânerea Ordinului nr. 404, urmând ca ulterior să se revină asupra acestuia.
 • Dl. Vicepreședinte Mihail-Silviu POCORA: Ordinul se va întocmi de juridic, pe baza notei de fundamentare semnate de către direcțiile de specialitate.
 • Dl. Președinte Gheorghe-Gabriel GHEORGHE întreabă dacă toate direcțiile sunt de acord cu abrogarea ordinului nr. 86.
 • Reprezentanții DGAJN, DGSC și DGIMJN menționează faptul că sunt de acord, pentru deblocarea situației existente.
 • Dna. Simona SPETEANU înreabă cum se va remedia situația, în cazul abrogării Ordinului nr. 404.
 • Dna. Mihaela DUDU-MANEA menționează faptul că organismele de evaluare a conformității vor putea emite în continuare certificate de verificare tehnică, care vor putea fi autorizate.
 • Dna. Simona SPETEANU precizeazăfaptul că nu este de acord cu opinia exprimată de celelalte direcții, menționând că va întocmi un punct de vedere scris pe care o să îl trateze din punctul de vedere al contenciosului administrativ.
 • Dl. Președinte Gheorghe-Gabriel GHEORGHEîi solicită doamnei Simona SPETEANU o altă soluție.
 • Dna. Irina ANGHEL menționează faptul că dacă Ordinul nr. 85 se va abroga, nu înseamnă că se va șterge ceva din spate, ci doar că acele prevederi nu se mai aplică.
 • Dl. Mihăiță RUIU precizează faptul că Ordinul nr. 86 a intrat în circuitul civil, va produce efecte până la data abrogării acestuia. În perioada 01.01.2024 și până la momentul abrogării acesta își va produce efectele.
 • Dna. Simona SPETEANU menționează faptul că de la direcțiile de specialitatea va veni o notă de fundamentare, care va ajunge la Serviciul Juridic cu rezoluție pentru emiterea unui ordin.
 1. Mutări și Jackpot-uri

 

 • Urmare discuțiilor, cei prezenți concluzionează următoarele:
 • Art. 16 din OUG nr. 77/2009, astfel cum a fost modificat se aplică doar pentru mutările mijloacelor de joc incluse în sistemul jack-pot.Mutările din cadrul sistemelor de jackpot nu vor fi operate în sistem, ci vor fi centralizate.
 • Pentru mutările mijloacelor de joc care nu sunt incluse în sistemul de jack-pot articolul mai sus menționat nu este aplicabil, acestea urmând a fi operate în sistem ca până acum.
 • Când este notificat regulamentul de jack-pot de către operatorii economici, aceștia trebuie să menționeze expres ce mijloace de joc sunt nou introduse în sistemul de jack-pot. Mutarea și jackpot-ul să fie transmise în același timp.
 • Va fi întocmită o notă în atenția Comitetului de Supraveghere, care va avea anexat o listă cuprinzând toate notificările operatorilor economici cu privire la jackpot-uri și mutările din cadrul sistemelor de jackpot, urmând să fie emisă o decizie de către Comitetul de supraveghere privind avizarea regulamentului de jackpot și implicit a mutărilor din cadrul sistemelor de jackpot.
 • Decizia comitetului de supraveghere privind avizarea va avea anexată lista solicitărilor care au primit aviz și va fi publicată pe pagina web a ONJN, aceasta fiind opozabilă tuturor operatorilor economici.
 • Emiterea unei dispozițiia Directorului General al DGAJN, cu privire la punerea în aplicare a celor discutate în cadrul ședinței.

 

 1. Contractele de închiriere

 

 • Urmare discuțiilor, cei prezenți concluzionează următoarele:
 • Urmare modificărilor legislative, contractele de asociere pot fi încheiate numai între doi organizatori de jocuri de noroc.
 • Contractele încheiate de către afiliați nu reprezintă contracte de asociere.
 • Chiria variabilă nu reprezintă asociere în participațiune.

 

 1. Petiții

 

 • Dna. Irina ANGHEL: dacă se va dispune modificarea ordinului prin care s-a stabilit circuitul documentelor, să se clarifice aspectele cu privire la petiții.
 • Dl.  Președinte Gheorghe-Gabriel GHEORGHEîntreabă dacă există propuneri în acest sens.
 • Dna. Irina ANGHEL: Să nu mai fie acceptate petițiile neasumate, să fie publicat un anunț pe site în acest sens. Persoana care primește petiția pe e-mail să verifice dacă există date de identificare, iar dacă nu există aceasta să fie clasată.
 • Dl. Ovidiu IONESCU: DGIMJN a discutat cu DGM să fie făcut un răspuns automat pentru e-mail-ul de relații publice, prin care să fie comunicat faptul că nu orice e-mail presupune o plângere/petiție. Plângerile și petițiile să poată fi făcute doar pe portal.

PARTICIPANȚI:

 • Gheorghe-Gabriel GHEORGHE
 • Mihail-Silviu POCORA
 • Mihăiță RUIU
 • Mihaela DUDU-MANEA
 • Irina ANGHEL
 • Mihai ROVENȚA
 • Daniel Costel BUCURESCU
 • Paul IONESCU
 • Dragoș RUSU
 • Ovidiu IONESCU
 • Simona SPETEANU