Recentul control efectuat la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc de către Corpul de Control al Ministerului Finanțelor, care s-a lăsat cu un raport spulberat de un angajat direct vizat de anchetă - Tudor Simota, lasă urme adânci pe chipul tinerei instituții (a împlinit recent 10 ani de funcționare).

Concluzile inspectorilor vorbesc despre „găști” și arată cu degetul luptele interne din sânul Oficiului și se propune reaorganizarea, în sensul în care urmează să fie scoși în afara jocului persoanele considerate că „frânează” activitatea.

În fapt, principala „vină” este că respectivi angajați sunt vocali la adresa conducerii, contestând-o vehement și acuzând-o de nepricepere.

notaonjn.jpg
notaonjn.jpg

Pe masa ministerului și-a făcut loc un proiect de act normativ cu scopul a ajuta la atingerea obiectelor ONJN. Actul impune modificarea și completara atribuțiilor Oficiului, dar și reconfigurarea organigramei.

Se urmărește, însă, ca unele posturi să fie scoase în decor, după comasări de direcții. Iar cei vizați se cunosc bine, iar lista îl are în frunte pe directorul Tudor Simota.

Termenul dat, 45 de zile

„Din analiza efectuată asupra actualei structuri organizatorice a rezultat necesitatea revizuirii acesteia pentru asigurarea punerii în aplicare a Legii nr. 129/2019, în sensul exercitării atribuțiilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin reorganizarea structurilor funcționale de specialitate, ale căror competențe trebuie bine definite și delimitate. De precizat este și faptul că în același sens a statuat și raportul de control nr. 240381/24.03.2023, aprobat de ministrul finanțelor, prin care a fost dispusă în sarcina Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc măsura analizarea necesității revizuirii actualei structuri organizatorice, în vederea optimizării proceselor manageriale și realizrăii unei coerențe în circuitul decizional, astfel încât competențele ONJN privind monitorizarea, supravegherea și controlul activităților din domeniul jocurilor de noroc și activitățile conexe să asigure eficientizarea activităților de prevenire, descoperire și combatere a faptelor de natură contravențională și/sau infracțională, spălării banilor și finanțării terorismului, evaziunii fiscale, precum și asigurarea încasării taxelelor și impozitelor la bigetul de stat, în termen scurt, precum și legalitatea, regularitatea, economicitatea, eficacitatea și eficiența activităților desfășurate”, având termen de realizare 45 de zile”, se arată în document.

„Se impune o nouă organigramă”

De ce sunt necesare schimbări, potrivit inspectorilor? „Reorganizarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc are în vedere eficientizarea activităților de prevenire, descoperire și combatere a faptelor penale și a oricăror acte şi fapte interzise de lege, precum și derularea în condiții optime a activității de supraveghere, verificare și monitorizare, în contextul digitalizării Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și asigurăriiinteroperabilității, în scopul emiterii de acte administrative fundamentate, cu respectareacondițiilor de valabilitate. Pentru armonizarea structurii organizatorice a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, precum și pentru optimizarea proceselor de activitate şi facilitarea coordonării activităţii este necesară comasarea unor structuri funcţionale care desfășoară activități conexe.

Din punct de vedere managerial actuala formă de organizare a structurii organizatorice a condus la o funcționare greoaie a activității, fiind afectată îndeplinirea funcțiilor manageriale...”, se mai scrie în act.

Se impune astfel elaborarea unei noi organigrame a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc care să corespundă cerințelor și responsabilităților actuale ale instituției”, este concluzia celor care au făcut propunerea.

Avizat și de șeful soacrei lui Pocora

Proiectul de act normativ este semnat de ministrul Finanțelor, Adrian Câciu și avizat favorabil de următorii: Sorin Mihai Grindeanu, vicepremier și ministrul al Transporturilor și Infrastructurii, de Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Marian-Cătălin Predoiu, ministrul Justiției, dar și de președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Vasile-Felix Cozma. Ultimul are tangență, profesional, cu o rudă a lui Silviu Pocora, actualul președinte interimar. Soacra acestuia, Carmen Drăgan, este secretar general al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP).

avize
avize

„În consecință, se propune reorganizarea a două direcții generale din actuala structură organizatorică, respectiv a Direcției generale de supraveghere și control și a Direcției generale de informatizare și monitorizare jocuri de noroc. În acest sens, se înființează Direcția generală de control, monitorizare, prevenirea și combaterea spălării banilor, prin comasarea activităților de control, supraveghere și monitorizare. Direcția generală de control, monitorizare, prevenirea și combaterea spălării banilor va exercita şi activitățile date în competența Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc prin Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare şi va avea în subordine structurile teritoriale care se organizează la nivel de serviciu prin ordin al președintelui.

Pentru implementarea măsurilor de securitate și organizarea activității de protecție a informațiilor clasificate se înființează Compartimentul informații clasificate în subordinea președintelui Oficiului”, sunt soluțiile identificate de minister, potrivit documentului consultat de Playresponsibly.

clasificate.jpg
clasificate.jpg

Reorganizarea vizează două persoane: Tudor Simota, director general la Direcția Generală de Supraveghere și Control. Direcția lui va fi comasată cu Direcția Generală de Informatizare și Monitorizare Jocuri de Noroc, care-l are în frunte pe Marius Sebastian Ionescu. Primul este un rival declarat al lui Pocora, iar Sebi Ionescu vânează postul de președinte, fiind adus recent în fața Comisiei de Disciplină. Prin comasarea Direcțiilor, Simota ar urma să fie scos din joc.

Conducătorul instituției va avea puteri sporite, conform modificărilor vizate. Astfel, se înființează Compartimentul informații clasificate în subordinea președintelui Oficiului.

„Prin reorganizarea propusă se are în vedere reducerea numărului de funcții publice de conducere, asigurându-se astfel de către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc încadrarea cheltuielilor de personal în limita prevederilor bugetare anuale alocate”, menționează nota de fundamentare.