Surpriză de proporții pe ordinea de zi a Comitetului de Supraveghere al Oficiul Naționale pentru Jocuri de Noroc, la ședința de luni, 20 mai.

La punctul 99, penultimul (ultimul fiind cel de Diverse), s-a cuibărit, parcă nedorind să fie băgată în seamă, o „notă cu privire la propunerea Direcției Generale de Supraveghere și Control de analizare și dispunere de către Comitetul de Supraveghere a măsurii sancționării de suspendare pentru o perioadă de până la 6 luni a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc la distanță emisă în favoarea operatorului 888 România Limited”.

Practic, prima zi a săptămânii putea aduce pierderea autorizației pentru un nume important de pe piața pariurilor sportive online. Comitetul a fost însă blând și n-a aplicat la sânge regulamentul.

Surpriza este mare și anunță investigații tot mai amănunțite în lumea online-ului, o zonă care până acum n-a fost luată la puricat suficient de către Direcția Generală de Supraveghere și Control, care s-a focusat pe agențiile terestre. 

De la scandalul uriaș cu Bet365, din 2015, nicio societate din domeniul virtual nu și-a pierdut dreptul de a funcționat. Au fost doar renunțări benevole la licență din partea firmelor care n-au mai putut plăti taxele, cazurile Manhattan, Sportingbet și Baumbet.

Operatorul, lăudat în nota inspectorilor

Dar, să vedem cum a apărut 888 pe lista operatorilor cu probleme. Totul a pornit de la petiția a 3 jucători, care au reclamat că le-au fost închise abuziv conturile, iar banii le-au fost confiscați.

La rândul său, operatorul a susținut că petenții M.D., B.A.V. și Gh.M.S., prin modul de pariere, „au ridicat suspiciuni din cauza unui model neobișnuit de pariere prin raportare la alerta IBIA de integritate”.

Sesizat, ONJN a declanșat controlul pe 15 aprilie. Iar pe timpul verificărilor, jucătorilor le-au fost deblocate conturile, indiciu care arată că nu se justificau măsurile luate de operator și că o posibilă fraudă n-a fost identificată.

888 a dat dovadă de „bună purtare”, se poate constata în descrierea inspectorilor, astfel că a fost iertată de măsuri mai aspre. A primit doar avertisment, sancțiune care a fost păstrată de Comitet la ședința de luni.

888 putea închide contul pentru verificări pentru 10 zile și, eventual, încă 5 zile, perioadă în care trebuia să anunțe autoritățile de control și să notifice ONJN. N-a făcut nimic din toate acestea, iar jucătorii și-au căutat și și-au găsit dreptatea.

Iată cazul, pe îndelete.

„NOTĂ 

privind propunerea Direcţiei Generale de Supraveghere şi Control de analizare a aplicării, sau nu, după caz, a măsurii suspendării autorizației de exploatare a jocurilor de noroc la distanță numărul A231160654W528028 valabilă până la data de 31.08.2024, emisă în favoarea organizatorului de jocuri de noroc 888 Romania Limited din Malta, cod de identificare C 90991, care deține licența numărul L1160654W000324, valabilă până la data de 31.08.2026. 

Situația de fapt:

Ca urmare a verificărilor efectuate în vederea clarificării aspectelor ce au făcut obiectul unor petiții, s-a constatat faptul că organizatorul de jocuri de noroc la distanță sus-menționat (având ca reprezentant autorizat pe teritoriul României societatea Orenstein, Ostro&Ass.2002 SRL - prin Sîrcă Nicoleta Simona, cu domiciliul în Bucureşti, str. .., nr. ..., sector 4, a încălcat prevederile art. 8, alin. 2 din HG 111/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 8, alin. 2 din OUG nr. 77/2009, care stipulează următoarele:

Astfel, urmare verificărilor efectuate s-a constatat că în urma unor pariuri plasate prin intermediul unor conturi de joc, ca urmare a începerii unei investigații efectuată în legătură cu anumite evenimente şi cu activitatea jucătorilor pe platformă, investigații declanşate de alerte IBIA, organizatorul de jocuri de noroc la distanță 888 Romania Limited a luat decizia de a restricționa/suspenda conturile de joc până la clarificarea situației

„Organizatorul de jocuri de noroc la distanță poate, în cazul în care există suspiciuni întemeiate, înainte de a transfera câştigurile în contul de plată al jucătorului, să efectueze, într-un termen de 10 zile lucrătoare, verificările pe care le consideră necesare, după care să efectueze transferul sau să înştiinţeze organele competente.

Acest termen poate fi prelungit cu 5 zile lucrătoare dacă verificarea se face de furnizorul de software sau se poate prelungi până la finalizarea cercetării efectuate la solicitarea organizatorului de autorități competente, cu condiția informării jucătorului și a ONJN, organizatorul, pentru efectuarea de cercetări cu privire la suspiciunile identificate, organizatorul ar fi trebuit să sesizeze organele competente de stat, acestea fiind cele care pot stabili și demonstra punctual o posibilă legatură între eveniment și persoanele care au plasat pariurile”.

În concluzie:

„Cu ocazia dezbaterilor ce vor avea loc în cadrul forului decizional pe marginea luării unei decizii în împrejurarea de față, în sensul aplicării, sau nu, a măsurii de suspendare a Autorizației de Exploatare emisă în favoarea operatorului economie-888 Romania Limited din Malta, vă rugăm să aveţi în vedere următoarele circumstanţe atenuante:

- pe timpul efectuării verificărilor, reprezentanții organizatorului de jocuri de noroc au procedat la deblocarea respectivelor conturi de joc și virarea sumelor câștigate în conturile jucătorilor;

- de la data înființării și până în prezent, în sarcina 888 Romania Limited din Malta nu a mai fost aplicată o sancțiune contravențională pentru nerespectarea dispozițiilor art. 8 alin.

(2) din Anexa 1 la HG 111/2016, iar conform Raportului anexat prezentei, rezultă faptul că în ultimul an calendaristic organizatorul de jocuri de noroc nu a fost sanctionat contravențional;

Pe parcursul derulării controlului, operatorul economic, ca urmare a propriilor verificări interne, a mai identificat un alt jucător aflat în aceeși situație, pentru care a luat măsuri identice, respectiv deblocarea contului și virarea câștigului în contul de joc”.

Așadar, cazul s-a terminat cu happy-end pentru jucători și cu emoții mari pentru 888.

Că online-ul este slab sau deloc controlat reiese și din numărul de verificări făcute în ultimul an la 888.

ONJN a luat la puricat de 6 ori, în ultimul an, operatorul cu pricina.

A dictat o singură sancțiune, avertismentul aplicat pe 15 aprilie.

Conform documentelor oficiale, reprezentantul legal al 888 în România este Simona Nicoleta Sîrcă. Redacția a încercat să contacteze operatorul, dar acesta respectă omerta care dictează în piață și nu a răspuns.