Biroul de Presă al Guvernului a confirmat „razia” făcută astăzi de Corpul de control al prim-mistrului (CCPM) la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) și a trimis redacției Playresponsibly, prin e-mail, un comunicat în care a menționat obiectivele urmărite de control:

În conformitate cu Planul de control aferent anului 2022, în baza Ordinului nr. 76/06.09.2022 emis de Secretarul de stat, Șeful Corpului de control al prim-ministrului, a fost declanșată o acțiune de control la ONJN cu următoarele obiective:

1.  Verificarea ocupării posturilor prin concurs, detașare/transfer în cadrul instituției, în perioada controlată;

2.  Verificarea respectării prevederilor legale a organizării și funcționării Comitetului de Supraveghere, constituirea procedurilor interne de lucru, gestiunea resurselor instituției și legalitatea achizițiilor de bunuri și servicii;

3.  Verificarea respectării prevederilor legale și a normelor interne cu privire la autorizarea, inspecția, controlul și supravegherea activității din domeniul jocurilor de noroc;

4.  Alte aspecte considerate relevante de către echipa de control desprinse din derularea activității de control, cu aprobarea scrisă a secretarului de stat.

 Controlul nu s-a terminat, urmând că se încheie în câteva zile.