Comitetul de Supraveghere, forul suprem din ONJN, se reunește, de regulă, de două ori pe lună, pentru a reglementa piața jocurilor de noroc din România. Fiecare ședință le asigură membrilor un venit de 2.000 de lei. Playresponsibly a intrat în posesia unor documente care arată cum s-a desfășurat activitatea Comitetului.

În 2022, propunerile de autorizare în şedintele Comitetului de Supraveghere a documentaţiilor operatorilor economici pentru exploatarea jocurilor de noroc tip bingo în săli, cazinouri, cluburi de poker și propuneri de acordare a licenței clasa a II-a pentru activitatea de studio de transmitere a imaginilor caracteristice cazinourilor s-au făcut în urma a 29 deplasări la faţa locului a unor echipe alcătuite din specialişti ai Direcţiei Generale de Autorizare Jocuri de Noroc sau, după caz, ai Direcţiei Generale de Supraveghere şi Control împreună cu reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne, care au întocmit note de constatare privind îndeplinirea condiţiilor de autorizare/licenţiere.

Au fost analizate în conformitate cu prevederile art. 20 din O.U.G nr. 77/2009 şi s-a realizat o evidență pentru un număr de 850 notificări de cumpărări, achiziţii intracomunitare şi importuri de mijloace de joc pentru un număr de 8.215 mijloace de joc, 376notificări de vânzări şi exporturi de mijloace de joc pentru un număr de 3.546 mijloace de joc, precum şi un număr de 2.142 notificări de scoateri din funcţiune a mijloacelor de joc pentru un număr de 20.737 mijloace de joc, iar în cazurile unde situaţia a impus, s-a solicitat Direcţiei Generale de Supraveghere şi Control iniţierea unor verificări de specialitate.

COMITETUL DE SUPRAVEGHERE

Ținând cont de dispoziţiile art.14 din Anexa 1 la Decretul nr. 195/16.03.2020,  art. 4 alin. (5) din Legea nr. 55 din 15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 în ceea ce priveste menţinerea valabilităţii documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi de entităţile private autorizate conform legii pe toată perioada starii de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări, respectiv până la data de 06.06.2022, prevederile art. 15 alin. (6) lit. a) din O.U.G. nr. 77/2009 nu au putut fi aplicate în sensul constatării revocărilor de drept a licenţei de organizare a jocurilor de noroc tip slot-machine.

Comitetul de Supraveghere în conformitate cu prevederile art. 5 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 298/2013, pentru un număr de 38 de şedinţe, din care 24 şedinţe ordinare şi 14 şedinţe extraordinare (convocarea membrilor Comitetului, întocmirea notelor de prezentare cu diverse speţe ce Astfel, în perioada iunie - decembrie 2022, în conformitate cu art. 15 alin. (6) lit. a) din O.U.G. nr. 77/2009, au fost identificaţi 7 operatori economici (2 în iunie, 1 în septembrie, 2 în octombrie, 1 în noiembrie, 1 în decembrie), organizatori de jocuri de noroc, al căror număr de autorizații de exploatare  a jocurilor de noroc tip slot-machine a scăzut sub numărul minim prevăzut de legislația în vigoare, pentru care a intervenit ca efect al legii revocarea de drept a licenţei de organizare a jocurilor de noroc tip slot-machine şi, drept urmare, s-a solicitat Direcției Generale de Supraveghere și Control iniţierea unor acțiuni în vederea constatării încetării activității acestora.

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 111/2016 au fost analizate un număr de 5.469 contracte încheiate de operatorii economici organizatori de jocuri de noroc (exemplu: asociere în participaţiune, contracte de închiriere, etc...) şi totodată, ţinând cont de prevederile art. 82 alin. (3) din H.G. nr. 111/2016 au fost verificate un număr de 12.448 notificări privind sistemele de tip jack-pot.

În perioada Ianuarie – Decembrie 2022 au fost înregistrate în cadrul direcţiei un număr de 2.924 notificări ale operatorilor economici ce deţin licenţă clasa a II-a.

În cadrul Direcţiei Generale de Autorizare Jocuri de Noroc au fost întocmite, în anul 2022, un număr de 2.624 adrese/puncte de vedere comunicate celorlalte direcţii din instituţie (ex: Direcţia Generală de Informatizare şi Monitorizare Jocuri de Noroc, Direcţia Generală de Supraveghere şi Control, Direcţia Generală de Management) şi un număr de 589 adrese reprezentând corespondenţa purtată cu alte instituţii iniţiată de ONJN sau ca răspuns la solicitările acestora.

A fost asigurat secretariatul Comitetului ţin de desfăşurarea activităţii de jocuri de noroc ce implică informarea sau aprobarea de către membrii Comitetului şi întocmirea ordinii de zi), precum și toate demersurile necesare bunei desfășurări a ședințelor Comitetului de Supraveghere.

Au fost analizate un numar 19 documentatii in vederea obtinerii licentei de organizare jocuri de noroc (3 jocuri de noroc online, 12 jocuri de noroc tip slot-machine, 1 jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor temporare, 2 jocuri de noroc caracteristice activitatii cluburilor de poker, 1 jocuri de noroc tip pariuri in cota fixa) fiind intocmite un numar de 19 Note în atenţia membrilor Comitetului de supraveghere, un numar 3.287 documentaţii în vederea obţinerii autorizatiilor de organizare a jocurilor de noroc (3.206 jocuri de noroc tip slot-machine, 24 jocuri de noroc tip pariuri in cota fixa, 1 jocuri de noroc tip pariuri mutuale, 1 jocuri de noroc caracteristice cazinourilor temporare, 6 jocuri de noroc tip bingo in sala, 3 jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor,13 jocuri de noroc caracteristice activitatii cluburilor de poker, 1 jocuri de noroc tip festival de poker, 32 jocuri de noroc online), fiind intocmite un numar de 3.287 Note in atentia membrilor Comitetului de supraveghere si un numar de 85 documentatii in vederea obtinerii licentei clasa a II-a pentru activitati conexe in domeniul jocurilor de noroc, fiind intocmite un numar de 85 Note in atentia membrilor Comitetului de supraveghere.

Au făcut obiectul ordinii de zi a şedintelor Comitetului de supraveghere un număr TOTAL DE 5644 NOTE din care: 2253NOTE ce cuprind diverse aspecte ce vizează desfăşurarea activităţii de jocuri de noroc, care impun aprobarea sau informarea, 302 Liste în atenţia membrilor Comitetului de supraveghere si 3391 Note privind documentatiile de obtinere a  licentelor de organizare si a autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc si a licentelor clasa a II-a, respectiv:

- 47 Liste privind aprobarea a 893 notificări de modificare a programelor de joc pentru un număr de 7.454 mijloace, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) din O.U.G nr. 77/2009 (893 Note);

- 206 Liste privind aprobarea acordării licenţei de organizare/autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc ce reflectă centralizat solicitările operatorilor economici (3391 Note din care 19 Note privind obtinerea licentelor de organizare, 3287 Note privind obtinerea autorizatiilor de exploatare si 85 Note privind obtinerea licentelor clasa a II-a);

- 168 Note referitoare la informarea Comitetului cu privire la modificările intervenite în societate (exemplu: schimbări administratori/asociaţi, majorare capital social, modificare sediu), în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) din O.U.G nr. 77/2009;

- 223 Note privind aprobarea modificărilor regulamentelor de joc sau de ordine interioară, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) din O.U.G nr. 77/2009;

23 Liste (32 Note) privind aprobarea acordării licenţei de organizare/autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc la distanţă ce reflectă centralizat solicitările operatorilor economici;

- 168 Note privind revocarea/anularea licenţei de organizare a jocurilor de noroc sau suspendarea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc şi încetarea valabilităţii licenţei clasa a II-a pentru activităţile conexe în domeniul jocurilor de noroc; 

- 26 Liste privind aprobarea acordării Licenţelor Clasa a II-a ce reflectă centralizat solicitările operatorilor economici pe fiecare tip de activitate în parte (85 Note);

- 268 Note privind informarea/aprobarea de către Comitetul de Supraveghere cu diverse situaţii ce rezultă din desfăşurarea activităţii (exemplu: restituire garanţie, plângeri prealabile, lista neagră, informări, etc...).

- 533 Note privind aprobarea de către Comitetul de Supraveghere privind actualizarea ofertei de jocuri de noroc la distantă prin integrarea/recertificarea pe platforma de joc a unor jocuri (21.578  jocuri noi introduse pe platformă, 2.898 jocuri recertificate).

         Totodată, a fost asigurat secretariatul Comitetului prin includerea pe ordinile de zi a şedinţelor a unui număr 305 Note întocmite, în atenţia membrilor Comitetului, de către Direcţia Generală de Supraveghere şi Control şi ulterior au fost întocmite de către Direcția Generală de Autorizare Jocuri de Noroc un număr de 305 adrese în atenţia Direcţia Generală de Supraveghere şi Control prin intermediul cărora au fost comunicate hotărârile luate de membrii Comitetului de Supraveghere şi, de asemenea, au fost întocmite 131 Decizii ale Comitetului de Supraveghere ca urmare a propunerilor Direcţiei Generală de Supraveghere şi Control (41 revocări + 90 Suspendări). 

Ca urmare a şedinţelor Comitetului de Supraveghere au fost întocmite de către direcţie un număr de 3.019 Decizii ale Comitetului de Supraveghere şi un număr de 2.085 adrese de răspuns privind aprobarea sau informarea Comitetului cu privire la solicitările operatorilor.

ȘEDINȚELE COMITETULUI DE SUPRAVEGHERE 

Planul şedinţelor Comitetului de Supraveghere, Decizii ale Comitetului de Supraveghere, ordinea de zi a Comitetului de Supraveghere.

În anul 2022, au desfăşurat activitate, în total, un număr de 356 organizatori de jocuri de noroc, şi un număr de 464 operatori economici licenţiati clasa a II-a, astfel:

a)   23 organizatori de jocuri de noroc pariuri în cotă fixă

b)  1 organizator de jocuri de noroc pariuri mutuale

c)   1 organizator de jocuri de noroc loto

d)  10 organizatori de jocuri de noroc caracteristice activităţii cluburilor de poker

e)   3 organizatori de jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor

f)   1 organizator de jocuri de noroc temporare  caracteristice activităţii cazinourilor

g)  4 organizatori de jocuri de noroc bingo desfăşurate în săli de joc

h)  1 organizator de jocuri de noroc caracteristice activităţii festival de poker

i)    280 organizatori de jocuri de noroc tip slot-machine

j)    32 organizatori de jocuri de noroc la distanţă

464 operatori economici care deţin licenţă clasa II.