ONJN a anunțat că vrea să refacă Consiliul consultativ, un „sfat al bătrânilor” activ în mandatul altor conducători ai ONJN, dar tras pe dreapta cât timp instituția a fost condusă de Alin Teodor și de Silviu Pocora, primul fiind plecat din Oficiu, iar cealălalt fiind actual vicepreședinte.

„COMUNICAT:

În atenția persoanelor interesate

Pentru buna organizare şi funcţionare a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, conform art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, cu modificările și completările ulterioare, preşedintele Oficiului este sprijinit de un consiliu consultativ care are rolul de informare asupra problemelor din domeniul jocurilor de noroc, format din specialişti din domeniul jocurilor de noroc, reprezentanţi ai asociaţiilor de profil, din persoane din mediul academic, precum şi din alte persoane a căror expertiză sau cunoştinţe pot conduce la îmbunătăţirea activităţii.

În acest sens, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc anunță intenția de actualizare a componenței Consiliului consultativ.
În conformitate cu Procedura de lucru a Consiliului consultativ, aprobată prin OPONJN nr. 261/15.10.2015, cu modificările și completările ulterioare, în vederea numirii ca membru în Consiliul consultativ, solicitanții vor transmite Oficiului următoarele documente, după caz:

– Curriculum vitae;
– Acte doveditoare privind apartenența la asociațiile de profil/instituții academice;
– orice alte documente relevante din care să rezulte aportul pe care îl pot aduce în cadrul lucrărilor Consiliului.
Persoanele interesate pot depune cererile, însoțite de documentele menționate mai sus, la sediul Oficiului din Calea Victoriei nr. 9, sector 3, București, prin poștă sau e-mail cabinet.presedinte@onjn.gov.ro, până la data de 15.03.2024.

Publicat: 07.03.2024”.

consiliulconsultativ.jpg
consiliulconsultativ.jpg

Citește și:

De ce nu se mai întrunește Consiliul Consultativ al ONJN

AOJND solicită președintelui Pocora convocarea Consiliului Consultativ