Redacția Playresponsibly a intrat în posesie unor informații financiare. Tabelul conține obligații de plată certe în ceea ce privește taxele de licență, taxa de autorizare aferentă primul trimestru de exploatare sau primei luni de exploatare, în funcție de tipul de joc (taxe prevazute în Deciziile Comitetului de Supraveghere). 

Prezentăm sumele datorate la bugetul general consolidat în anul 2022 atât de organizatorii de jocuri de noroc pentru activitatea desfăşurată pe fiecare tip de joc, cât şi de operatorii economici licenţiaţi pentru desfăşurarea activităţilor conexe în domeniul jocurilor de noroc.

Sunt sume care au și intrat în Bugetul statului, altfel, operatorii nu și-ar mai fi putut continua activitatea.

Jocuri de noroc tip slot-machine

Taxe efectiv datorate în anul 2022, având în vedere că în cursul acestui an 26 operatori economici şi-au încetat activitatea.

 Taxa de autorizare indicata este aferenta primului trimestru de functionare

Taxă licenţă TOTAL

75.738.570 lei

254 operatori

Taxă licenţă până la data de 18.07.2022

6.727.920 lei

68 operatori

Taxă licenţă după data de 18.07.2022

69.010.650 lei

186 operatori

Taxă analiză documentație licenţă

2.474 lei

1 operator

 

Taxă eliberare licență

46.997 lei

1 operator

Taxă autorizare primul trimestru clasa A TOTAL

428.878.681 lei

 

82.123 posturi clasa A

Taxă autorizare primul trimestru clasa A până la data de 18.07.2022

137.963.420 lei

30.987 posturi clasa A

Taxă autorizare primul trimestru clasa A după data de 18.07.2022

290.915.261 lei

51.136 posturi clasa A

Taxă autorizare primul trimestru clasa B TOTAL

16.086.407 lei

7.280 posturi clasa B

Taxă autorizare primul trimestru clasa B până la data de 18.07.2022

5.762.018 lei

3.106 posturi clasa B

Taxă autorizare primul trimestru clasa B după data de 18.07.2022

10.324.389

4.174 posturi clasa B

Taxă autorizare temporare TOTAL

2.488.341 lei

510 posturi

Taxă autorizare temporare până la data de 18.07.2022

64.311 lei

20 posturi

Taxă autorizare temporare după data de 18.07.2022

2.424.030 lei

490 posturi

 Total taxa autorizare primul trimestru slot

 

447.453.429 lei

Total slot 89.913

Taxă analiză documentație autorizare

851.131 lei

1147 documentatii

Taxa de viciu c nr.179/2018 (informatie centralizată la nivelul DGIMJN)

178.133.130 lei

 

 

Activităţi caracteristice cazinourilor

 

Taxa de autorizare indicata este aferenta primului trimestru de functionare

Taxă licenţă Total

1.607.775 lei

3 operatori

Taxa licenta până la data de 18.07.2022

469.965 lei

1 operator

Taxa licenta după data de 18.07.2022

1.137.810 lei

2 operatori

Taxă autorizare primul trimestru Total

3.289.755 lei

3 săli de joc

(3 București)

Taxă autorizare primul trimestru până la data de 18.07.2022

1.038.870

1 sală de joc

(1 București 14 mese)

Taxă autorizare primul trimestru după data de 18.07.2022

2.250.885 lei

2 săli de joc

(2 București 14 mese fiecare)

Taxa analiza dosar autorizatie

1.484 lei

2 săli de joc

                                                              

Activităţi caracteristice cazinourilor Temporare

Taxa de autorizare indicata este integrala

Taxă licenţă până la data de 18.07.2022

117.491 lei

1 operator

Taxă autorizare până la data de 18.07.2022

49.470 lei

1 săli de joc

(1 provincie 12 mese se percepe pe msasa dupa data de 18.07.22)

 

Bingo în săli de joc

Taxa de autorizare indicata este integrala

Taxă licenţă TOTAL

205.301 lei

4 operatori

Taxa licenta până la data de 18.07.2022

148.410 lei

3 operatori

Taxa licenta după data de 18.07.2022

56.891 lei

1 operator

Taxă autorizare integrala TOTAL

207.774 lei

6  săli de joc

Taxa autorizatie până la data de 18.07.2022

138.516 lei

4 săli de joc

Taxa autorizatie după data de 18.07.2022

69.258 lei

2 săli de joc

Taxa analiza dosar autorizatie

1.484 lei

2 săli de joc

 

Pariuri în cotă fixă (Taxe efectiv datorate în anul 2022, având în vedere că în cursul acestui an 1 operator economic şi-a încetat activitatea)

                Taxă licenţă – cotă fixă

6.183.930 lei

23 operatori

                Taxă autorizare – cotă fixă     

15.458.302 lei

23 operatori

 

Taxă analiză documentație autorizatie organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

3.711 lei

5 documentatii

Taxa de regularizare - Având în vedere declaraţiile depuse de organizatorii de jocuri de noroc conform Ordinului Preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 179/2018 şi conform Ordinului Preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr.179/2018

 

119.750.280 lei

 

23 operatori

 

 

 

Activităţi caracteristice cluburilor de poker

Taxa de autorizare indicata este aferenta primei luni de functionare pentru cele 13 sali de joc pentru care s-a solicitat si obtinut autorizatie de exploatare

Taxă licenţă total

828.623 lei

10 operatori

Taxa licenta până la data de 18.07.2022

222.615 lei

3 operatori

Taxa licenta după data de 18.07.2022

606.008 lei

7 operatori

Taxă eliberare licență -

46.997 lei

1 operator

Taxă analiză documentație licenţă

2.474 lei

1 operator

Taxă autorizare total prima luna

228.799 lei

13 săli de joc

(3 București + 10 provincie)

Taxă autorizare prima luna până la data de 18.07.2022

49.470 lei

4 Sali in provincie

Taxa prima luna după data de 18.07.2022

92.756 lei Bucuresti

86.573 lei Provincie

9 sali

3 București + 6 provincie

Taxă analiză documentație autorizatie

6.678 lei

9 documentatii

 

Festival de poker

Taxa de autorizare indicata este aferenta primului trimestru de functionare

Taxă licenţă până la data de 18.07.2022

24.735 lei

1 operator

Taxă autorizare primul trimestru până la data de 18.07.2022

24.735 lei

1 operator

 

            Activităţi C.N. „Loteria Română” S.A.

       Taxă licenţă loto

    568.905 lei

       1 operator

 

       Taxă autorizare loto

    890.460 lei

       1 operator

 

       Taxă licentă VLT

    247.350 lei

       1 operator

 

       Taxă videoloterie 

    29.310.788 lei

       1 operator

 

       Taxă viciu VLT 

    12.190.984 lei

       1 operator

 

       Taxă licență – mutuale

    222.615 lei

       1 operator

       Taxă autorizare - mutuale

    445.230 lei

       1 operator

Jocuri de noroc la distanță

 

Taxă licenţă                                                                                  

21.923.115  lei

32 operatori

Taxa analiza documentatie până la data de 18.07.2022

37.103 lei

3 operatori

Taxa eliberare licență până la data de 18.07.2022

126.149 lei

3 operatori

Taxă autorizare

86.116.303   lei

32 operatori

Taxă analiză documentație autorizatie-

11.131 lei

 

15 documentatii

 

Taxa de regularizare având în vedere declaraţiile depuse de organizatorii de jocuri de noroc conform conform Ordinului Preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 179/2018

987.806.207 lei

 

32 operatori

Taxă analiză documentație integrare jocuri noi sau recertificari jocuri pe platforma de jocuri de noroc la distantă-

158.057 lei

213 documentatii

TOTAL taxe jocuri de noroc la distanţă

1.096.178.065 lei

 

Activităţi conexe în domeniul jocurilor de noroc (Licenţe clasa a II-a)

 

Taxa licenţă clasa a II-a

 

16.993.038

 

    464 licente

 

Taxă eliberare licențăclasa a II-a -

1.832.863 lei

39 operatori economici

 

Precizăm că, în derularea activităţii, legislaţia ce reglementează domeniul jocurilor de noroc, pe lângă taxa de licenţă şi taxa de autorizaţie, impune, în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (4) şi art. 14 alin. (1) şi alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 77/2009, cu modificările şi completările ulterioare, organizatorilor de jocuri de noroc tradiţionale caracteristice cazinourilor şi cluburilor de poker obligaţia de a vira în totalitate la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, pentru luna anterioară, taxele de acces în locaţiile autorizate.

 

TOTAL TAXĂ LICENŢĂ organizatori jocuri de noroc

  107.668.410 lei

TOTAL TAXĂ LICENŢĂ clasa a II-a

            16.993.038 lei

TOTAL TAXĂ AUTORIZARE partiala (prima plata la dosarul de autorizare)

554.164.257 lei

TOTAL TAXĂ REGULARIZARE

1.107.556.487 lei

TOTAL TAXĂ VICIU

190.324.114 lei

TOTAL TAXĂ VIDEOLOTERIE

29.310.788 lei

TOTAL TAXA ANALIZA DOCUMENTATIE

             1.075.727 lei   

TOTAL TAXA ELIBERARE LICENTA

2.053.006  lei

TOTAL TAXE JOCURI DE NOROC în anul 2022 pentru 820 operatori economici din care 356 organizatori de jocuri de noroc (prima plată la dosarul de autorizare) şi 464 operatori economici licenţiaţi clasa a II-a:

  2.009.145.827 lei

 

 

(406.134.188 euro)