Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, denumit ONJN, sună pompos. Și chiar ar trebui să fie ceva serios și responsabil, fiind vorba despre este un organism de specialitate al administrației publice centrale cu atribuții în domeniul jocurilor de noroc aflat în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, deci a Guvernului României.

Instituția este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat. Acum, vicepreședintele are și atribuții de președinte, fiind vorba despre o situație interimară. Provizoratul este asigurat de „vicele” Mihail Pocora.

Oficiul, obligat să facă protecția minorilor

Președintele ONJN este ordonator terțiar de credite. Este înconjurat de o droaie de subalterni. Numărul toal de posturi aprobat pentru funcționarea ONJN este de 211. Așadar, vorbi, de o instituție cât un minister.

ONJN acordă dreptul de organizare și funcționare, monitorizează, supraveghează și controlează activitățile din domeniul jocurilor de noroc din România, urmărind respectarea principiilor stabilite prin OUG nr. 20/2013. Adică, aduce bani la Buget.

Printre atribuțiuni prevăzute de ROF, la punctul b se prevede „protecția minorilor sau a altor grupuri vulnerabile, din punct de vedere social și economic, în vederea evitării dependenței acestora de jocuri de noroc”. Tocmai asta nu face acum instituția, având blocat proiectul de Joc Responsabil.

În subordinea președintelui se află mai multe compartimente și direcții. Printre ele, Structura de Securitate, Compartimentul Control Intern și Integritate, Direcția Generală de Supraveghere și Control, Direcția Generală de Autorizare Jocuri de Noroc, Direcția Generală de Informatizare și Monitorizare Jocuri de Noroc și Direcția Generală de Management. Există, teoretic, și un Consiliu Consultativ. Doar pe hârtie. A fost dizolvat de fosta conducere, nemaifiind convocat de câțiva ani.

Șeful, numit de premier

Numit prin decizia premierului, președintele ONJN prezidează ședințele Comitetului de supraveghere și Consiliul consultativ, asigură supravegherea și controlul funcționării activității jocurilor de noroc, organizează și conduce activitatea ONJN, asigură coerența și eficiența gestiunii financiare a ONJN, avizează și înaintea spre aprobare la Ministerul Finanțelor Publice proiectul bugetului, precum și proiectul de rectificare bugetară, aprobă repartizarea creditelor bugetare aprobate pentru bugetul propriu al ONJN potrivit legii. Treburi serioase.

Dar are și o atribuțiune comică sau care pot fi socotită neserioasă. La litera w din cadrul Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF), la atribuțiunile președintele ONJN stă scris negru pe alb: aprobă modelul biletelor de intrare la cluburile de poker, în condițiile legii.

În privința vicepreședintelui, acesta are atribuțiuni și mai vagi. Printre acestea, „sprijină Președintele ONJN în organizarea și conducerea activității ONJN și răspunde de îndeplinirea deciziilor Comitetului de supraveghere a ONJN”.

Redacția va trimite un set de întrebări privind îndeplinirea sarcinilor de serviciu către actualul președinte, care este și președinte. Doi într-unul.