Brandul Baumbet a închis afacerea pe online și este pe ordinea de zi a Comitetului de astăzi la poziția 84 cu o „notă cu privire la propunerea Direcției Generale de Autorizare Jocuri de Noroc de revocare a licenței de organizare a jocurilor de noroc la distanță emisă în favoarea Baum Online SRL”.

Deși are probleme de mai multă vreme, mai exat de la finalul lunii februarie, Oficiul îi revocă abia acum licența.

De ce cu o așa de mare întârziere? ONJN îi ridică licența abia după ce a primit asigurări că societatea cu sediul în orașul Dumbrăveni este la zi cu plata dărilor către stat.

Firma de online a intrat în faliment, sistându-și activitatea pe 29 februarie, iar vectorul său de imagine Ionel Ganea declara pentru Playresponsibly că nu îi este afectat contractul cu firma sibiană (AICI - detalii).

„NOTĂ

nr. privind propunerea Direcţiei Generale de Autorizare Jocuri de Noroc de revocare a licenţei de organizare a jocurilor de noroc la distanță emisă în favoarea BAUM ONLINE S.R.L. Situaţia de fapt: Conform evidenţelor instituţiei noastre, BAUM ONLINE S.R.L. cu sediul social în localitatea Dumbrăveni, oraş Dumbrăveni, str. Tudor Vladimirescu, nr.49, județul Sibiu, cod unic de înregistrare: 34990077, deține licență de organizare a jocurilor de noroc la distanță seria ... valabilă de la data de 01.03.2017 şi autorizație de exploatare a jocurilor de noroc la distanță seria ... valabilă până la data de 31.03.2024, acordate în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc - aprobată prin Legea nr.246/2010, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H. G. nr. 111/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările şi completările ulterioare. Cu adresa înregistrată la Oficiul National pentru Jocuri de Noroc sub nr. 10796/19.02.2024, BAUM ONLINE S.R.L. notifică Oficiul cu privire la faptul că renunță la licența de organizare a jocurilor de noroc la distanță, precum şi faptul că nu mai solicită acordarea unei noi autorizații de exploatare, pe cale de consecință aduce la cunoştinţa autorității decizia de a-şi sista activitatea începând cu data de 29.02.2024, pentru domeniul de internet www.baumbet.ro, după această dată accesul jucătorilor fiind permis doar pentru îndeplinirea obligațiilor faţă de aceștia în vederea returnării balanțelor disponibile în conturile de joc.

Direcția Generală de Autorizare Jocuri de Noroc a informat cu adresa nr., Direcția Generală de Supraveghere şi Control și Direcția Generală de Informatizare și Monitorizare Jocuri de Noroc cu privire la încetarea activității de organizator de jocuri de către BAUM ONLINE S.R.L., începând cu data de 29.02.2024.

Prin adresa nr.10796/29.02.2024, Direcția Generală de Autorizare Jocuri de Noroc a solicitat operatorului economic să prezinte dovada achitării diferenței rămase de plată din taxele aferente desfăşurării activității jocurilor de noroc. Cu adresa nr. din data de 28.03.2024, Direcţia Generală de Supraveghere şi Control ne-a comunicat următoarele: "[...]

În urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că BAUM ONLINE S.R.L. prezintă următoarele obligații de plată față de bugetul general consolidat al statului, aferente activității de jocuri de noroc la distanță astfel:

-taxa aferentă autorizației de exploatare (98,8 %) în cuantum de 157.496 lei;

-taxa pentru Comitetul Olimpic și Sportiv Român (1%) în cuantum de 1.716 lei;

- taxa pentru Comitetului Național Paralimpic (0,2%) în cuantum de 347 lei;

De asemenea, am procedat la comunicarea către Administrația Fiscală Sibiu, faptul că BAUM ONLINE S.R.L. este obligată să declare și să achite diferența rămasă de plată din taxa anuală aferentă autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (9) din OUG nr. 77/2009, urmând ca această instituție să urmărească îndeplinirea acestui aspect."

Prin adresa nr./15.04.2024, Direcția Generală de Autorizare Jocuri de Noroc a solicitat Administrației Județene a Finantelor Publice Sibiu, Serviciului Fiscal Mediaș să comunice dacă societatea BAUM ONLINE S.R.L., a îndeplinit obligația declarativă și de plată a taxelor datorate către bugetul general consolidat la termenul scadent, cuantumul garanţiei constituite și totodată dacă s-a procedat la executarea garanţiei constituită în favoarea organului fiscal teritorial.

Prin e-mail-ul înregistrat la Oficiul National pentru Jocuri de Noroc sub nr, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu, Serviciului Fiscal Mediaș, ne comunică următoarele: "- agentul economic nu figurează în evidența fiscală cu obligații de plată restante către bugetul general consolidat - în data de 25.03.2024 s-a compensat din garanția constituită suma de 399288 lei reprezentând total obligații de plată restante inclusiv obligațiile cu scadență 25.03.2024, iar diferența rămasă din garanție a fost restituită BAUM ONLINE S.R.L”.