La solicitarea redacției, Ministerul Finanțelor a comunicat că a finalizat controalele efectuate la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, instituție pe care o are în subordine. Rezultatele celor 3 „razii” ale inspectorilor se traduc și în reclamații privind posibile infracțiuni comise de angajați, motiv pentru care au fost sesizate organele de urmărire penală. Ministerul face referiri și la două articole publicate de Playresponsibly, unul privindu-l pe Tudor Simota - de la Supraveghere și Control, iar celălalt - pe Mihăiță Ruiu, de la Autorizări, cărora, practic, le confirmă veridicitatea.

Iată precizările venite de la Ministerul Finanțelor:

„Referitor la solicitarea dumneavoastră, vă comunicăm următoarele:

În temeiul HG nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, al Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului propriu al Ministerului Finanțelor - Capitolul 4.1. Corpul de control, Anexă la OMFP nr. 2085/2020, modificat și completat cu OMF nr. 2292/2023, al OMF nr. 2507/06.09.2023 pentru aprobarea Procedurii de control al activității desfășurate de aparatul propriu și de entitățile aflate în subordinea, sub autoritatea și în administrarea Ministerului Finanțelor, publicat în Monitorul Oficial României, partea I, nr. 824/13.IX.2023 și în baza ordinelor de control dispuse de ministrul finanțelor, Corpul de control desfășoară acțiuni de control la structurile din aparatul propriu precum și la cele aflate în subordinea/sub autoritatea Ministerului Finanțelor.

Acțiunile de control desfășurate la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, în calitate de entitate subordonată Ministerului Finanțelor, au fost finalizate prin trei acte de control prin care s-au dispus măsuri ce au fost comunicate ONJN în vederea implementării. Măsurile dispuse în sarcina ONJN au caracter administrativ și disciplinar. De asemenea, au fost sesizate organele de urmărire penală cu privire la anumite aspecte ce pot întruni elementele constitutive ale unor infracțiuni.

Despre rezultatele uneia dintre acțiunile de control desfășurate, redacția Playresponsibly a publicat articolul cu titlul „Tudor Simota spulberă raportul Corpului de Control al MF: întocmit de persoane fără calificare și induce în eroare voit ministerul”, respectiv articolul „Ce nereguli a găsit Corpul de Control al Finanțelor la ONJN: Mihăiță Ruiu, de la Autorizări, trecut pe lista neagră”, fapt ce denotă că redacția este informată despre rezultatele acțiunilor de control desfășurate la nivelul ONJN.

În ceea ce privește obiectivele acțiunilor de control, acestea au fost stabilite în concordanță cu sesizările privind activitatea ONJN făcute de operatori economici și persoane fizice și cu deficiențele/neregulile constatate pe parcursul desfășurării acțiunilor.

Referitor la durata medie a acțiunilor de control, precizăm că aceasta variază în funcție de numărul sesizărilor, de complexitatea acestora, de numărul și complexitatea deficiențelor/neregulilor constatate, precum și de gradul de conformare a structurilor verificate în ceea ce privește furnizarea informațiilor și documentelor solicitate”.