Maxbet, un jucător important pe piața jocurilor de noroc, face o schimbare la vârful companiei Maxbet Malta Limited, cea care dirijează operațiunile din România.

Societatea înregistrată în Malta și cu sediul permanent în București a informat Oficiul, la ședința de azi a Comitetului de Supraveghere, despre modificarea operată la nivelul funcției de administrator.

Astfel, OC este prezentat ca demisionar, iar în locul acestuia a fost înscăunat LZ.

„Notă Privind propunerea Directiei Generale de Autorizare Jocuri de Noroc de informare a Comitetului de Supraveghere cu privire la modificările intervenite în societatea MAXBET MALTA LIMITED, organizatoare de jocuri de noroc la distanță, respectiv revocarea unui administrator precum și numirea unui nou administrator al societății

Situaţia de fapt:

Cu adresele înregistrate la ONJN sub nr. 19980/29.03.2024 și nr. 34066/06.06.2024, MAXBET MALTA LIMITED cu sediul în Malta, 1 St. Julians Court Block B No.8, Sur Fons Street, St. Julians, STJ 1042 şi Sediul Permanent în București, Str. Barbu Văcărescu nr. 301-311, Clădirea AFI Lakeview, et. 7, Sector 2, deţinătoarea licenţei de organizare a jocurilor de noroc la distanță seria L1160661W000651 valabilă începând cu data de 01.01.2017, acordată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările şi completările ulterioare, aduce la cunoștința Oficiului modificările intervenite în societate, revocarea unui administrator precum şi numirea unui nou administrator al societăţii.

Prin adresa nr. 19980/29.03.2024, societatea notifică demisionarea din funcția de administrator a domnului OC şi numirea în funcţia de administrator a domnului LZ. În susținerea celor de mai sus societatea a prezentat următoarele documente:

Hotărârea asociatului unic al Maxbet Malta Limited din data de 26 03 2024,

Certificat de Cazier Judiciar emis de Poliția din Malta pentru domnul LZ,

Avizul eliberat de organele de poliție pentru domnul LZ;

Certificatul Constatator actualizat al Maxbet Malta Limited, eliberat de Registrul Comerţului din Malta;

Declaraţie pe propria răspundere a domnului LZ, conform prevederilor Anexei 6a) şi art. 149 alin. (1) lit. e) pct. i) şi îî) la normele metodologice de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc”.

Redacția noastră a cerut companiei Maxbet Malta Limited detalii despre motivele mutării, dar acestea n-au venit. Prin avocat, compania a solicitat anonimizarea persoanelor.